Oznaki zdradzające słabego menedżera

Oznaki zdradzające słabego menedżera

Oznaki zdradzające słabego menedżera

 

W środowisku przedsiębiorczości menedżer, któremu brakuje wiarygodności i legitymizacji w stosunku do swojego zespołu, może być głównym czynnikiem blokującym rozwój.

Jakie są najczęstsze oznaki zdradzające słabego menedżera?

W jaki sposób rozpoznać u niego cechy, które utrudniają sprawne zarządzanie firmą?

 

Nieefektywna komunikacja

 

Dobry menedżer to przede wszystkim dobry komunikator.

W związku z tym, musi on zapewnić, że wiadomość jest właściwie przekazywana i przekazywana pracownikom na wszystkich szczeblach organizacyjnych firmy.

Zaniedbywanie informacji zwrotnej lub informacji zwrotnej wskazuje na słabość, która może zniszczyć dynamikę grupy.

Zdarza się również, że menedżer skupia się bardziej na tym, co ma do przekazania.

I nie poświęca czasu na słuchanie swojego zespołu, nie mówiąc już o zadawaniu mu pytań, aby rozważyć wszystkie możliwe opcje poprzez aktywne słuchanie.

Jest to częsty błąd wskazujący na niewystarczający poziom komunikacji u menedżera.

 

Sprzeczne cechy osobowości

 

W kontekście pracy, negatywne emocje po obu stronach grupy wpływają na spójność i pracę zespołową z powodu stresu lub sprzecznych cech osobowości.

Nieumiarkowanie menedżera może przejawiać się w postaci obraźliwych uwag, wahań nastroju, a czasem nawet braku szacunku wobec członków zespołu.

Jest to oczywisty dowód na brak samokontroli. A menedżer musi prowadzić i nadzorować swój zespół. 

I przy tym nie tracić samokontroli ani umiejętności szybkiego rozładowania sytuacji konfliktowej uśmiechem i spokojem.

Kiedy menedżer nie wykazuje elastyczności, poczucia humoru, cech przydatnych w relacjach międzyludzkich, cierpi na tym atmosfera pracy i wyniki.

Podobnie, okazywanie dobrej woli i entuzjazmu zachęca każdego członka zespołu do większego zaangażowania się w pracę grupy.

Menedżerowi, któremu brakuje entuzjazmu, trudno jest zmotywować swój zespół do działania.

A oczywiście nie można inspirować innych, jeśli samemu jest się pozbawionym entuzjazmu.

 

Słabe zarządzanie utalentowanymi pracownikami

 

Zasoby ludzkie są największym kapitałem firmy.

Szkolenia, warsztaty i badania umożliwiają zdobycie nowej wiedzy i zastosowanie jej w konkretnym sektorze działalności.

W obliczu zmian, specjaliści lub technicy będą musieli zintegrować pewne umiejętności z innymi dziedzinami poza swoją specjalizacją.

Firma może zostać szybko przytłoczona, jeśli zabraknie jej widoczności przy podejmowaniu strategicznych decyzji.

Zły menedżer zastygnie w bezruchu pod pretekstem podejmowania zbyt dużego ryzyka.

Inny równie kiepski menedżer po prostu odrzuci to, co może być świetną okazją do rozwoju.

 

Brak wizji

 

Jednym z obowiązków menedżera jest stworzenie wizji, ku której zmierzają wszystkie dążenia firmy.

Każda duża międzynarodowa marka, która wywarła wpływ na globalną gospodarkę, ma swoją wizję firmy.

Menedżer, który nie jest w stanie widzieć dalej, wyżej, więcej niż teraźniejszość, skazuje swoją firmę na fatum recesji w obliczu konkurencji.

Świętą misją menedżera jest zaszczepienie w swoich pracownikach ducha wyzwań i osiągnięć opartych na duchu zespołu i przynależności.