Zlecanie rekrutacji pracowników do firmy

Zlecanie rekrutacji pracowników do firmy

Zlecanie rekrutacji pracowników do firmy

 

Rekrutacja pozostaje jednym z kluczowych zadań, które silnie wpływają na sukces firmy.

Choć pierwsze rekrutacje często przeprowadza sam menedżer, często zdarza się, że zleca tę część firmie rekrutacyjnej.

Delegowanie zadań wynika niekiedy po prostu z braku czasu.

Ale przede wszystkim ze świadomości menedżera, że nie posiada on umiejętności niezbędnych do przeprowadzenia skutecznej rekrutacji.

 

Rekrutacja: czasochłonne i trudne zadanie

 

Rekrutacja to praca sama w sobie.

Mimo, że na początku przygody menedżer czasami sam się tym zajmuje, to na początku trzeba poświęcić czas na wybór kandydata, a na końcu na jego integrację z zespołami.

Niezależnie od tego, czy mówimy o definiowaniu stanowisk, sortowaniu aplikacji, składaniu ofert, rozmowach kwalifikacyjnych czy dokumentach integracyjnych, rekrutacja pozostaje czasochłonna.

A błędy obsadowe są najczęściej bardzo kosztowne.

 

Zlecanie rekrutacji pracowników do firmy – zaangażowanie obecnych zespołów w rekrutację

 

Niektóre firmy decydują się na zaangażowanie swoich pracowników w proces rekrutacji.

Ogólnie rzecz biorąc, pracownicy czują się dowartościowani poprzez zaangażowanie w proces.

W tym celu można zorganizować spotkania z kilkoma osobami z firmy.

Na przykład w przypadku asystenta ds. marketingu można zebrać pracowników działu marketingu, aby wyjaśnić ich zadania, rolę każdego z nich, napotkane trudności itp.

Będzie to jednak wymagało czasu, umiejętności facylitacji i technik prowadzenia rozmów.

 

Delegowanie rekrutacji pracowników

 

Delegowanie rekrutacji pracowników (chyba że masz dedykowaną osobę w firmie lub zewnętrzną agencję rekrutacyjną) nie jest prostą sprawą.

Nawet jeśli jest to całkowicie wykonalne, musisz pamiętać, że muszą oni posiadać umiejętności tworzenia opisu stanowiska pracy.

A także wybierania odpowiednich profili podczas sortowania aplikacji i przede wszystkim wiedzieć, jak przeprowadzić rozmowę kwalifikacyjną.

Należy więc upewnić się, że posiadają oni odpowiednie umiejętności, aby nie popełniać błędów przy rekrutacji.

Co więcej, pracownicy są świadomi stawki, o jaką toczy się rekrutacja i tego, że jeśli dokonają niewłaściwego wyboru, mogą narazić się na gniew kierownictwa.

Dlatego też często zalecane jest szkolenie, nawet jeśli może ono zająć dużo czasu (i pieniędzy).

Nic nie stoi na przeszkodzie, abyś to Ty był osobą podejmującą ostateczną decyzję.

Np. przeprowadzając rozmowę końcową, aby sprawdzić, czy rekrutowany pracownik spełnia Twoje oczekiwania.

Trudno jest jednak uchwycić wszystkie aspekty, gdy uczestniczy się tylko w podejmowaniu ostatecznej decyzji, a zebrane informacje są czasami subiektywne.

Wreszcie, należy wziąć pod uwagę, że pracownicy mogą spędzać dużo czasu w pracy, a to może szybko wpłynąć na wydajność każdej osoby.

Również w tym przypadku należy zadać sobie pytanie o wartość dodaną.

 

Korzystanie z usług agencji rekrutacyjnej

 

Wielu problemów można uniknąć korzystając z usług agencji rekrutacyjnej, która posiada określone kompetencje.

Niektóre elementy wymagają doświadczenia, np. postrzeganie wiedzy specjalistycznej kandydata, ale także jego umiejętności interpersonalnych.

Korzystanie z usług agencji rekrutacyjnej ma wiele zalet.

Oczywiście, trzeba będzie poświęcić czas, aby wybrać dobrą agencję rekrutacyjną, która pasuje do Twoich wartości i sposób pracy.

Należy pamiętać, że nie wszystkie agencje rekrutacyjne działają w ten sam sposób, i że wszystkie one mają swoje własne obszary specjalizacji.

Niektóre z nich nie zajmują się na przykład fazą integracji.

Mają jednak doświadczenie, a przede wszystkim przekonujące wyniki z wieloma firmami.

Wystarczy zatem przejrzeć o wybranych z nich opinie klientów, i samemu podjąć decyzję o ewentualnej współpracy z którąś z nich.

4/5 - 1 głosów