Developed by JoomVision.com

swietokrzyskie.org.pl - serwis dla turystów swietokrzyskie.org.pl - serwis dla turystów

swietokrzyskie.org.pl - serwis dla turystów swietokrzyskie.org.pl - serwis dla turystów

swietokrzyskie.org.pl - serwis dla turystów swietokrzyskie.org.pl - serwis dla turystów

swietokrzyskie.org.pl - serwis dla turystów swietokrzyskie.org.pl - serwis dla turystów

swietokrzyskie.org.pl - serwis dla turystów swietokrzyskie.org.pl - serwis dla turystów

swietokrzyskie.org.pl - serwis dla turystów swietokrzyskie.org.pl - serwis dla turystów

swietokrzyskie.org.pl - serwis dla turystów swietokrzyskie.org.pl - serwis dla turystów

swietokrzyskie.org.pl - serwis dla turystów swietokrzyskie.org.pl - serwis dla turystów

swietokrzyskie.org.pl - serwis dla turystów swietokrzyskie.org.pl - serwis dla turystów

swietokrzyskie.org.pl - serwis dla turystów swietokrzyskie.org.pl - serwis dla turystów

swietokrzyskie.org.pl - serwis dla turystów swietokrzyskie.org.pl - serwis dla turystów

swietokrzyskie.org.pl - serwis dla turystów swietokrzyskie.org.pl - serwis dla turystów

swietokrzyskie.org.pl - serwis dla turystów swietokrzyskie.org.pl - serwis dla turystów

swietokrzyskie.org.pl - serwis dla turystów swietokrzyskie.org.pl - serwis dla turystów

swietokrzyskie.org.pl - serwis dla turystów swietokrzyskie.org.pl - serwis dla turystów

swietokrzyskie.org.pl - serwis dla turystów swietokrzyskie.org.pl - serwis dla turystów
Poradnik Rekreacja zimowa Dekalog narciarza

Dekalog narciarza

Narciarz na stokuDekalog narciarza został ułożony przez Międzynarodową Federację Narciarską (FIS). Stanowi swoisty kodeks postępowania na stoku. Tak jak poruszanie się po drogach i autostradach wiąże się z zastosowaniem określonych zasad wpływających na kulturę jazdy, tak i poruszanie się po trasach zjazdowych wymaga znajomości pewnych zwyczajów i zasad.

 

1. Miej wzgląd na inne osoby

Każdy narciarz lub snowboardzista powinien na stoku zachowywać się tak, aby nie zagrażać jego innym użytkownikom i by nie spowodować im żadnej szkody. Oznacza to, że narciarz odpowiedzialny jest także za złe działanie sprzętu‚ którego używa. W szczególności dotyczy to nowoczesnych rozwiązań technicznych samego sprzętu, jak płyty karwingowe czy sprzęt do jazdy wyczynowej.

2. Panuj nad szybkością i sposobem jazdy

Każdy narciarz lub snowboardzista musi zjeżdżać z szybkością, która będzie dopasowana do jego umiejętności‚ rodzaju i stanu trasy‚ a także warunków pogodowych i natężenia ruchu na danej trasie zjazdowej. Jak przypomina FIS - kolizje na stoku najczęściej zdarzają się właśnie z powodu nadmiernej szybkości i niezapanowania nad nartami. Powodem wypadków jest również to, że niektórzy nie zauważają innych uczestników ruchu. Narciarze są zobowiązani do poruszania się w taki sposób, aby w razie konieczności mieli możliwość zatrzymania się lub skrętu, by uniknąć kolizji. Narciarze obowiązani są także do wolnej jazdy w miejscach zatłoczonych‚ w okolicach wyciągów‚ na zakończeniu trasy lub w miejscu zmniejszenia widoczności lub miejsca załamania stoku.

3. Wybierz tor jazdy

Każdy narciarz lub snowboardzista po zejściu z wyciągu, będąc na początku trasy powinien wybrać taki tor jazdy, który pozwoli mu uniknąć zderzenia z innym narciarzem znajdującym się niżej na stoku. Jak przytacza FIS - narciarstwo i snowboarding to sporty wolności ruchu. Jednak przy przyjęciu zasady‚ że każdy jego uczestnik stosuje się do tych samych reguł. Na stokach obowiązuje zasada‚ że pierwszeństwo przysługuje temu, kto znajduje się "przed" lub "niżej" na trasie. Każdy znajdujący się zatem za jego plecami musi pamiętać‚ że swoim zachowaniem nie może wpłynąć na zachowanie się pozostałych użytkowników trasy.

4. Wyprzedzaj z głową

Podczas zjazdu można wyprzedzać w niemal dowolny sposób - z góry‚ z dołu‚ z prawej oraz z lewej strony, ale przy zachowaniu odległości‚ która zapewni wyprzedzanemu narciarzowi wystarczającą przestrzeń dla wszelkich manewrów. Tutaj przydaje się zasada ograniczonego zaufania do innych użytkowników stoku. Trzeba też pamiętać, że to wyprzedzający narciarz ponosi całkowitą odpowiedzialność za skutki swojego manewru wyprzedzania, aż do momentu jego ukończenia. To samo tyczy się omijania osób stojących na stoku.

5. Wjazd i ruszanie z miejsca

Nie można rozpocząć jazdy bez upewnienia się, że nikomu nie zajedziemy drogi. Każdy narciarz‚ który wjeżdża na trasę zjazdu będąc w jej punkcie początkowym lub gdy po zatrzymaniu chce znowu ruszyć, ma obowiązek spojrzeć zarówno w górę, jak i w dół stoku‚ czy może to uczynić bez zagrożenia dla siebie i innych. Jak przytacza Międzynarodowa Federacja Narciarska - duża liczba wypadków zdarza się na skutek nagłego włączenia się do ruchu przez nowego uczestnika.

6. Uważaj, gdy się zatrzymujesz

Nie powinno się zatrzymywać w miejscu zwężenia stoku lub w miejscach o ograniczonej widoczności. Tylko w sytuacjach zagrożenia dopuszczalne jest zatrzymanie w takich miejscach, np. przy próbie udzielenia pomocy potrzebującej osobie. W razie upadku należy czym prędzej usunąć się z trasy zjazdowej. Zatrzymywanie się powinno następować na skraju trasy, nigdy na jej środku.

7. Podchodzenie i schodzenie jest ważne

Narciarz może podchodzić lub schodzić tylko skrajnym fragmentem trasy zjazdowej. W przypadku złej widoczności powinien nawet całkiem z niej zejść. Każda trasa jest pasem ruchu jednokierunkowego - w dół. Każdorazowe pojawienie się na niej osoby poruszającej się w przeciwnym kierunku stwarza zagrożenie dla narciarzy jadących w dół. Także ślady butów zostawione na stoku wpływają na pogorszenie się warunków do jazdy i także mogą być niebezpieczne. Każdy kto zostawił takie ślady jest odpowiedzialny za konsekwencje.

8. Stosuj się do znaków i sygnalizacji

Każdy narciarz lub snowboardzista ma obowiązek stosowania się do ustawionych na trasie zjazdowej znaków i sygnalizacji. Oznaczenia są ustawiane w zależności od stopnia trudności trasy - od najłatwiejszej w kolorze zielonym, poprzez znaki koloru niebieskiego, czerwonego, aż po czarny - najtrudniejszy. Można też napotkać znaki informujące o niebezpieczeństwie lawiny lub oznajmiające zamknięcie trasy. Ich respektowanie jest obowiązkiem każdego użytkownika trasy.

9. W razie wypadku zawsze spiesz z pomocą

Obowiązek udzielenia pomocy w razie wypadku ma każdy narciarz. Nie można przejechać obojętnie obok osoby, która potrzebuje pomocy. Dotyczy to tak podania kijka, gdy ktoś się podczas zjazdu przewrócił, jak i udzielenia pierwszej pomocy przy poważniejszych wypadkach. Należy przy tym pamiętać o powiadomieniu służb ratunkowych i natychmiastowym oznaczeniu miejsca wypadku, by nie zagrażało innym. W niektórych krajach nieudzielenie pomocy lub ucieczka z miejsca wypadku, który się spowodowało są traktowane jak wykroczenie drogowe.

10. Masz obowiązek ujawnienia swojej tożsamości

Jeśli na trasie zjazdowej dojdzie do wypadku, każdy narciarz (czy to świadek, czy też uczestnik) ma obowiązek podania swoich danych osobowych. Ma to znaczenie przy ustaleniu odpowiedzialnego za wypadek. Jeśli jesteś świadkiem lub sprawcą wypadku na stoku masz obowiązek wylegitymować się właściwym służbom i umożliwić im prowadzenie czynności wyjaśniających. Będąc sprawcą wypadku trzeba być przygotowanym na ewentualne roszczenia odszkodowawcze od poszkodowanego.
 

Prawa autorskie

Logo serwisuWszelkie prawa do zamieszczanych w serwisie zdjęć i tekstów należą do ich autorów. Wykorzystanie do celów druku i kopiowanie na inne strony internetowe zdjęć i tekstów zamieszczonych w serwisie możliwe jest jedynie po otrzymaniu pisemnej zgody autora.

Kontakt z serwisem

Chcesz skontaktować się z autorem tekstu, masz swoją ciekawą propozycję, która może wzbogacić serwis swietokrzyskie.org.pl lub zauważyłeś gdzieś błąd w tekście? Daj nam o tym znać. Na Wasze maile postaramy się odpowiedzieć jak to tylko będzie możliwe, jednak w terminie nie dłuższym niż 24 godziny.

kontakt@swietokrzyskie.org.pl

Jesteś w: Start Poradnik Rekreacja zimowa Dekalog narciarza