Jak wykorzystać podłogę interaktywną w terapii?

Jak wykorzystać podłogę interaktywną w terapii?

Dzięki ciągłym postępom w medycynie terapia i rehabilitacja stają się nie tylko bardziej przystępne, ale również bardziej efektywne. W procesie rewalidacji możemy dać dzieciom z fizycznymi lub umysłowymi niepełnosprawnościami szansę na osiągnięcie swojego maksymalnego potencjału. Podczas zajęć terapeutycznych można stosować wiele różnorodnych metod, jednak nie wszyscy wiedzą o tym, że podłoga interaktywna, znana też jako magiczny dywan, może okazać się doskonałym wsparciem w terapii dzieci i dorosłych.

W czym pomaga terapia ruchowa?

Terapia ruchowa dla dzieci może spełniać różne zadania. Nie chodzi jedynie o zwiększenie ogólnej wydajności organizmu i poszerzenie zakresu ruchów pacjenta, ale też o ogólną poprawę zdolności motorycznych, zarówno w przypadku motoryki dużej, jak i małej. W skład motoryki dużej wchodzą ogólne ruchy angażujące mięśnie całego ciała – chód, bieg, skakanie. Motoryka mała skupia się natomiast na zręczności i chwytaniu. Angażowane są już konkretne mięśnie i wymagana jest większa precyzja. Oprócz tego rehabilitacja ruchowa może pomóc w: nadrabianiu braków rozwojowych wynikających z niepełnosprawności pacjenta, korekcji wad postawy, ogólnej poprawie nabytych już umiejętności.

W terapii ruchowej stosować można różnorodne techniki: począwszy od gimnastyki korekcyjnej, przez stosowanie masaży, aż po wykorzystywanie specjalistycznego sprzętu. Magiczny dywan do terapii może posłużyć jako dodatkowe wsparcie w trakcie zajęć, umożliwiające zróżnicowanie ćwiczeń i angażujące oraz stymulujące pacjenta w nowy, wyjątkowy sposób.

Jeśli szukasz ciekawych rozwiązań do żłobka, szkoły czy przedszkola, postaw na Magiczny Dywan OnEVO: https://onevofloor.com/pl.

Zastosowanie podłogi interaktywnej w terapii ruchowej

Magiczny dywan interaktywny to skuteczne narzędzie w pracy nad rozwojem sensorycznym i koordynacją ruchową u dzieci. Dzięki interaktywnym projekcjom, dzieci mają możliwość eksploracji różnorodnych bodźców sensorycznych, co stymuluje ich zmysły. Ruchy i gesty podejmowane na magicznym dywanie przyczyniają się do poprawy koordynacji ruchowej, co ma istotne znaczenie zwłaszcza w przypadku dzieci z zaburzeniami rozwoju. Oprócz klasycznych form ćwiczeń ogólnorozwojowych i korekcyjnych warto w zajęcia terapeutyczne wplatać elementy gier i zabaw, które pozwalają pacjentom nieco „odetchnąć”, jednocześnie wciąż stymulując wsparcie rozwoju ruchowego i aktywizację ich mięśni.

W jaki sposób wykorzystać do tego magiczny dywan? Projektor zamocowany na suficie wyświetla na dowolnej płaskiej powierzchni różnorodne gry i zabawy, a specjalne czujniki ruchu pozwalają pacjentom wchodzić z wirtualnymi aktywnościami w interakcję za pomocą ruchów własnego ciała. Magiczny dywan może być wyposażony w specjalne pakiety gier i zabaw stworzonych do terapii i rehabilitacji. Tego typu oprogramowanie zostało stworzone w ścisłej współpracy ze specjalistami z dziedzin fizjoterapii i psychologii, dzięki czemu możemy mieć pewność, że wszystkie zawarte w pakietach gry do rewalidacji są bezpieczne. Tego typu gry mogą wspomagać rozwój ruchowy w formie prostych gier wymagających od pacjentów powtarzania kroków, przechodzenia z miejsca na miejsca, przesuwania elementów ruchami własnych rąk.

Zastosowanie podłogi interaktywnej w innych rodzajach terapii

Podłoga interaktywna może być nieocenioną pomocą również w innych rodzajach terapii, na przykład w terapii mowy i komunikacji. Dzieci, które mają trudności w komunikowaniu się, mogą korzystać z magicznego dywanu do interaktywnych ćwiczeń związanych z językiem. Gry i interaktywne scenariusze zachęcają dzieci do wyrażania swoich myśli i emocji, rozwijania słownictwa oraz doskonalenia umiejętności komunikacyjnych w sposób przyjemny i angażujący.

Podłogę interaktywną można również zastosować w terapii dzieci z zaburzeniami zachowania i emocji. Interaktywne gry, które można dostosować do potrzeb terapeutycznych, pomagają w pracy nad kontrolą emocji i radzeniem sobie ze stresem. Dzieci uczą się poprzez doświadczenia, a interakcja z magicznym dywanem może być skutecznym narzędziem w kształtowaniu pozytywnych reakcji emocjonalnych. Terapeuci mogą stworzyć indywidualne, dopasowane do wyjątkowych potrzeb pacjenta doświadczenie za pomocą wcześniej przygotowanych, zawartych w pakietach rewalidacyjnych magicznego dywanu scenariuszy zajęć. To elastyczne podejście pozwala na skoncentrowanie się na konkretnych obszarach rozwoju, co w tradycyjnych formach terapii byłoby trudniejsze do osiągnięcia.

Materiał sponsorowany.

Dodaj komentarz