Województwo świętokrzyskie — wszystko o pracy i zarobkach

Województwo świętokrzyskie — wszystko o pracy i zarobkach

Województwo świętokrzyskie jest położone w południowo-wschodniej części kraju. Znajduje się w nim 9 parków krajobrazowych i 70 rezerwatów przyrody, a także posiada bogatą historię. Równie interesująca jest sytuacja na lokalnym rynku pracy.

Praca świętokrzyskie – sytuacja na rynku

Według danych udostępnionych przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego stopa bezrobocia na koniec grudnia 2023 roku, w województwie świętokrzyskim, osiągnęła poziom 7,8% (czyli tak samo jak pod koniec 2022 roku), podczas gdy w całym kraju wartość ta wynosiła 5,1%. Wskazuje to na jeden z najwyższych wskaźników w kraju zaraz po województwie podkarpackim oraz warmińsko-mazurskim.

Według Głównego Urzędu Statystycznego, średnie wynagrodzenie w województwie świętokrzyskim w grudniu 2023 r. wyniosło 6508,62 zł. Porównując te dane z poprzednim miesiącem, średnie płace w firmach wzrosły o 2,34%. Patrząc na to z perspektywy roku, wynagrodzenie w roku wzrosło o 10,74%. 

Natomiast średnia płaca w Polsce (na grudzień 2023 r.) wyniosła 8910,73 zł. Przeciętne wynagrodzenie w firmach w całym kraju wzrosło o 8,14% w porównaniu z wcześniejszymi miesiącami. 

Średnie wynagrodzenie w świętokrzyskim jest również uzależnione od branży, w ramach której dana osoba jest zatrudniona. Przykładowo w przedsiębiorstwach związanych z informacją i komunikacją, średnia pensja wynosi 6647,53 zł, a w firmach zajmujących się zakwaterowaniem i gastronomią, to 5128,21 zł.

Praca w województwie świętokrzyskim – przegląd ofert

Według pracodawców najbardziej poszukiwane są osoby do zawodów (od 2018) związanych przede wszystkim z branżą budowlaną. Kolejnym sektorem, w którym poszukiwani są pracownicy, jest branża medyczno-opiekuńcza (lekarze, pielęgniarki, logopedzi, opiekunowie osób starszych) oraz edukacja (nauczyciele przedmiotów zawodowych oraz praktycznych). 

Poszukiwania ogłoszenia o pracę najlepiej zacząć od popularnych serwisów oraz powiatowego urzędu pracy. W ofercie PUP w Kielcach można znaleźć ponad 600 ogłoszeń o pracę.

Najczęściej wskazywanym współczynnikiem mogącym mieć wpływ na sporą ilość ofert we wspomnianych branżach jest mało atrakcyjne wynagrodzenie w województwie świętokrzyskim, trudne warunki pracy czy wymóg posiadania dodatkowych uprawnień.

Według Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach największe niedobory pracowników pojawiają się w takich zawodach jak: betoniarz i zbrojarz, elektryk, elektromechanik, kierowca samochodów ciężarowych, kucharz, logopeda, magazynier, murarz, nauczyciel, piekarz, księgowy, spawacz czy ślusarz.

Rynek pracy w świętokrzyskim

Badania statystyczne wskazują, że wskaźnik bezrobocia w świętokrzyskim pozostaje na stabilnym poziomie w porównaniu do roku ubiegłego, a jednocześnie zapotrzebowanie na pracowników w określonych branżach nie maleje. Jednocześnie, średnie zarobki w województwie w ciągu roku wzrosły znacząco, co nie zmienia faktu, że w skali kraju, wartość ta jest niższa.

Praca w województwie świętokrzyskim daje realne możliwości na rozwój w tzw. branżach deficytowych. Dodatkowo praca i życie w tym województwie, gdzie jest tak wiele terenów przyrodniczych, może być bardzo satysfakcjonująca.

Artykuł sponsorowany.

Dodaj komentarz