Johann Ehrenhold Ullmann – dyrektor głównej dyrekcji górniczej i akademii górniczej w Kielcach

Johann Ehrenhold Ullmann – dyrektor głównej dyrekcji górniczej i akademii górniczej w Kielcach

Johann Ehrenhold Ullmann – dyrektor głównej dyrekcji górniczej i akademii górniczej w Kielcach

 

Johann Ehrenhold Ullmann urodził się w Geyer (Góry Kruszcowe) w 1779 roku.

Człowiek ten, to jeden z najbardziej zasłużonych działaczy gospodarczych / ekonomicznych w Polsce pierwszej połowy XIX wieku.

Był absolwentem elitarnej wówczas Akademii Górniczej we Freibergu (Niemcy).

Pomimo faktu, że był Niemcem, zdecydowaną większość swojego życia spędził w naszym kraju.

I również tutaj spoczął po swojej śmierci.

W Saksonii dzierżył stanowisko radcy górniczego.

W 1810 r. przybył do Księstwa warszawskiego aby dokonać opisu m. in. suchedniowskich i samsonowskich fabryk oraz kopalń.

Po kilku latach zostaje dyrektorem generalnym górnictwa krajowego.

Na początku urzęduje w stolicy, by potem przenieść się do Kielc.

Z miejsca wziął się do wytężonej pracy – poprawiano i udoskonalano przede wszystkim dawne kopalnie i huty.

Ale nie tylko, czyniono również nowe odkrycia, stawiano nowe huty, zabudowania, drogi i mieszkania.

W 1816 roku zostaje powołana do życia Szkoła Akademiczno-Górnicza. Jej inicjatorem był Stanisław Staszic.

Natomiast dyrektorem akademii zostaje Johann Ehrenhold Ullman.

Co ciekawe, nauka w szkole była bezpłatna.

Mało tego, uczniowie, którzy nie byli mieszkańcami Kielc mogli liczyć na bezpłatne zakwaterowanie.

Na uczelni obowiązywał język polski oraz niemiecki.

Nauki pobierało zawsze od kilkunastu do kilkudziesięciu uczniów.

W 1826 r. Dyrekcja Górnicza wraz ze Szkołą zostają przeniesione do Warszawy.

W 1827 r. Ullmann zgłosił do Komisji Skarbu prośbę o dymisję z powodu złego stanu zdrowia.

Rada prośbę Ullmanna zaakceptowała.

Omawiane powyżej lata należą do jednych z najlepszych w dziejach Kielc.

5/5 - 1 głosów