Bazylika Katedralna w Kielcach

Bazylika Katedralna w Kielcach

Bazylika Katedralna w Kielcach

 

Pierwszą świątynią, którą wzniesiono na kieleckim Wzgórzu Zamkowym (280 m n.p.m.) był romański kościół z dwiema wieżami.

Wzniósł go biskup krakowski Gedeon Gedko w 1171 roku. Tyle można wyczytać ze źródeł pisanych Jana Długosza.

Świątynia ta była dwukrotnie niszczona – w 1243 roku oraz w  1260 roku przez Tatarów.

Bezpieczeństwo samym mieszkańcom jak i budowlom przyniosło dopiero obwarowanie Kielc.

W latach 1632 – 1635 kościół przebudowano w stylu barokowym.

Wybudowano nawy boczne, chór muzyczny oraz wykonano marmurowe portale.

Z kolei w latach 1642 – 1657 biskup Piotr Gembicki ufundował murowaną dzwonnicę.

W 1728 roku kolegiatę połączono korytarzem z pałacem biskupim i kościołem Św. Trójcy.

Na początku XIX wieku (1805 r.) ustanowiono diecezję kielecką.

Natomiast sama kolegiata została podniesiona do godności katedry.

Współczesny wygląd Bazylika Katedralna w Kielcach zawdzięcza pracom remontowym, które trwały na przestrzeni lat 1869 – 1872.

Na jubileusz 800-lecia istnienia – w 1971 roku – katedra otrzymała honorowy tytułu bazyliki mniejszej.

Natomiast w 1991 roku katedrę odwiedził papież Jan Paweł II, koronując XVI-wieczny obraz Matki Boskiej Łaskawej.

Bazylika Katedralna w Kielcach

Plac Najświętszej Maryi Panny 3, 25-010 Kielce