Categories PODRÓŻE I MIEJSCA

Bazylika Katedralna w Kielcach

Bazylika Katedralna w Kielcach   Pierwszą świątynią, którą wzniesiono na kieleckim Wzgórzu Zamkowym (280 m n.p.m.) był romański kościół z dwiema wieżami. Wzniósł go biskup krakowski Gedeon Gedko w 1171 roku. Tyle można wyczytać ze źródeł pisanych Jana Długosza. Świątynia…

DALEJ