Rezerwat Perzowa Góra

Rezerwat Perzowa Góra

Rezerwat Perzowa Góra

 

Rezerwat Perzowa Góra jest położony na terenie miejscowości Hucisko w gminie Strawczyn.

Jego całkowita powierzchnia wynosi 33,08 ha.

Powstał w 1995 roku na wzniesieniu Perzowa Góra (396 m n.p.m. – w Paśmie Oblęgorskim).

Znajduje się tam bardzo ciekawy pomnik przyrody – unikalny układ skał tworzy rodzaj groty, gdzie znajduje się kapliczka św. Rozalii.

Przez obszar rezerwatu przebiega czerwony szlak turystyczny im. Edmunda Massalskiego Gołoszyce – Kuźniaki.

Odwiedzający to miejsce mogą spotkać bloki czerwonego i szarego piaskowca.

Szczególnej ochronie podlegają wychodnie i odsłonięcia, tworzące naturalne formy skalne – ambony, progi i bloki.

Jeżeli chodzi o drzewostan, spotkamy tu jodły, buki, graby, dęby i sosny.

Teren rezerwatu to również bezpieczny azyl dla wielu chronionych roślin: lilia złotogłów, paproć zwyczajna, konwalia majowa, czosnek niedźwiedzi, kokorycz pełna.

Spotkamy tu również takie rośliny jak: turzyca palczasta, żywiec cebulkowy i gruczołowaty, przytulia wonna, gajowiec żółty i łuskiewnik różowy.