Jaskinia Raj

Jaskinia Raj

Jaskinia Raj   Jaskinia Raj powstała ok. 360 milionów lat temu. Znajduje się w Chęcinach na terenie rezerwatu przyrody – 11 kilometrów od Kielc. Grotę charakteryzuje niezwykle bogata szata naciekowa –  stalaktyty, stalagmity, kolumny naciekowe, draperie, czy perły jaskiniowe. Jaskinię…

DALEJ