Developed by JoomVision.com

swietokrzyskie.org.pl - serwis dla turystów swietokrzyskie.org.pl - serwis dla turystów

swietokrzyskie.org.pl - serwis dla turystów swietokrzyskie.org.pl - serwis dla turystów

swietokrzyskie.org.pl - serwis dla turystów swietokrzyskie.org.pl - serwis dla turystów

swietokrzyskie.org.pl - serwis dla turystów swietokrzyskie.org.pl - serwis dla turystów

swietokrzyskie.org.pl - serwis dla turystów swietokrzyskie.org.pl - serwis dla turystów

swietokrzyskie.org.pl - serwis dla turystów swietokrzyskie.org.pl - serwis dla turystów

swietokrzyskie.org.pl - serwis dla turystów swietokrzyskie.org.pl - serwis dla turystów

swietokrzyskie.org.pl - serwis dla turystów swietokrzyskie.org.pl - serwis dla turystów

swietokrzyskie.org.pl - serwis dla turystów swietokrzyskie.org.pl - serwis dla turystów

swietokrzyskie.org.pl - serwis dla turystów swietokrzyskie.org.pl - serwis dla turystów

swietokrzyskie.org.pl - serwis dla turystów swietokrzyskie.org.pl - serwis dla turystów

swietokrzyskie.org.pl - serwis dla turystów swietokrzyskie.org.pl - serwis dla turystów

swietokrzyskie.org.pl - serwis dla turystów swietokrzyskie.org.pl - serwis dla turystów

swietokrzyskie.org.pl - serwis dla turystów swietokrzyskie.org.pl - serwis dla turystów

swietokrzyskie.org.pl - serwis dla turystów swietokrzyskie.org.pl - serwis dla turystów

swietokrzyskie.org.pl - serwis dla turystów swietokrzyskie.org.pl - serwis dla turystów
Warto zobaczyć Parki i rezerwaty przyrody Zespół Parków Krajobrazowych Gór Świętokrzyskich

Zespół Parków Krajobrazowych Gór Świętokrzyskich

W celu ochrony sąsiadujących z Parkiem wartości środowiska przyrodniczego, w tym walorów historyczno - kulturowych i krajobrazowych, ustanowiono w 1988 r. Zespół Parków Krajobrazowych Gór Świętokrzyskich, które wraz z ŚPN tworzą duży zwarty kompleks terenów chronionych.
Powierzchnia Parków wynosi 58 514 ha, co stanowi ponad 5 % pow. województwa. Zespół Parków obejmuje najwyższe wzniesienia Gór Świętokrzyskich w obrębie pasm: Łysogórskiego, Jeleniowskiego, Cisowskiego, Oblęgorskiego, oraz fragmenty grzbietów i pasm Sieradowickiego, Klonowskiego i Pokrzywiańskiego. Wszystkie Parki Krajobrazowe Gór Świętokrzyskich mają zdecydowanie leśny charakter. Lesistość wynosi od. ok. 63 % w Cisowsko - Orłowińskim Parku Krajobrazowym, do ponad 93 % w części „suchedniowskiej" Suchedniowsko - Oblęgorskiego Parku Krajobrazowego. Na szczególną uwagę zasługują zespoły roślinności leśnej, łąkowej i bagienno - torfiastej.
W strefach ochronnych Parków - otulinach, na wychodniach węglanowych skał dewońskich, występują zespoły naskalnej roślinności kserotermicznej. Ukształtowanie powierzchni terenu, sieć rzeczna i mozaikowatość gleb wykazują ścisły związek z bardzo urozmaiconą i złożoną budową geologiczną Gór Świętokrzyskich. Stanowią one osobliwość w skali europejskiej - jako jedne z niewielu odsłonięć na powierzchni górotworów - zbudowanych z osadów prawie wszystkich formacji od paleozoiku i mezozoiku powstałych w ciągu 570 milionów lat. Mówiąc o Parkach Krajobrazowych Gór Świętokrzyskich nie sposób nie wspomnieć o unikatowych zespołach zabytków techniki związanych z górnictwem i metalurgią rud żelaza i miedzi. Do najciekawszych z nich należą m.in. ruiny zakładów wielkopiecowych w Samsonowie i Bobrzy. Tutaj też znajduje się jedno z najciekawszych stanowisk archeologicznych, tj. prehistoryczny wał kultowy na Górze Grodowej.
Zdecydowanie odmienny charakter ma Chęcińsko - Kielecki Park Krajobrazowy, ustanowiony w 1996 r. i jakkolwiek sąsiaduje bezpośrednio z Parkami Gór Świętokrzyskich to w sensie prawnym funkcjonuje niezależnie. Nazywany jest nieformalnie Parkiem Geologicznym. Jest to bowiem jedyne miejsce w Europie, gdzie na tak małej powierzchni występują skały wszystkich epok geologicznych, stanowiących obraz dziejów ziemi w ciągu ostatnich 570 mln. lat. Obszar Parku charakteryzuje się również ogromnym zróżnicowaniem i bogactwem szaty roślinnej. Bogato reprezentowane są: łąki, zbiorowiska wodne i bagienne, różne typy torfowisk, ciepłolubne murawy kserotermiczne, zbiorowiska naskalne. Szata roślinna Parku należy do najbardziej urozmaiconych i najbogatszych w Krainie Gór Świętokrzyskich.

Prawa autorskie

Logo serwisuWszelkie prawa do zamieszczanych w serwisie zdjęć i tekstów należą do ich autorów. Wykorzystanie do celów druku i kopiowanie na inne strony internetowe zdjęć i tekstów zamieszczonych w serwisie możliwe jest jedynie po otrzymaniu pisemnej zgody autora.

Kontakt z serwisem

Chcesz skontaktować się z autorem tekstu, masz swoją ciekawą propozycję, która może wzbogacić serwis swietokrzyskie.org.pl lub zauważyłeś gdzieś błąd w tekście? Daj nam o tym znać. Na Wasze maile postaramy się odpowiedzieć jak to tylko będzie możliwe, jednak w terminie nie dłuższym niż 24 godziny.

kontakt@swietokrzyskie.org.pl

Jesteś w: Start Warto zobaczyć Parki i rezerwaty przyrody Zespół Parków Krajobrazowych Gór Świętokrzyskich