Developed by JoomVision.com

swietokrzyskie.org.pl - serwis dla turystów swietokrzyskie.org.pl - serwis dla turystów

swietokrzyskie.org.pl - serwis dla turystów swietokrzyskie.org.pl - serwis dla turystów

swietokrzyskie.org.pl - serwis dla turystów swietokrzyskie.org.pl - serwis dla turystów

swietokrzyskie.org.pl - serwis dla turystów swietokrzyskie.org.pl - serwis dla turystów

swietokrzyskie.org.pl - serwis dla turystów swietokrzyskie.org.pl - serwis dla turystów

swietokrzyskie.org.pl - serwis dla turystów swietokrzyskie.org.pl - serwis dla turystów

swietokrzyskie.org.pl - serwis dla turystów swietokrzyskie.org.pl - serwis dla turystów

swietokrzyskie.org.pl - serwis dla turystów swietokrzyskie.org.pl - serwis dla turystów

swietokrzyskie.org.pl - serwis dla turystów swietokrzyskie.org.pl - serwis dla turystów

swietokrzyskie.org.pl - serwis dla turystów swietokrzyskie.org.pl - serwis dla turystów

swietokrzyskie.org.pl - serwis dla turystów swietokrzyskie.org.pl - serwis dla turystów

swietokrzyskie.org.pl - serwis dla turystów swietokrzyskie.org.pl - serwis dla turystów

swietokrzyskie.org.pl - serwis dla turystów swietokrzyskie.org.pl - serwis dla turystów

swietokrzyskie.org.pl - serwis dla turystów swietokrzyskie.org.pl - serwis dla turystów

swietokrzyskie.org.pl - serwis dla turystów swietokrzyskie.org.pl - serwis dla turystów

swietokrzyskie.org.pl - serwis dla turystów swietokrzyskie.org.pl - serwis dla turystów
Warto zobaczyć Parki i rezerwaty przyrody Zespół Parków Krajobrazowych Ponidzia

Zespół Parków Krajobrazowych Ponidzia

W celu ochrony najcenniejszych terenów w południowej części województwa świętokrzyskiego, posiadającej pod względem przyrodniczym zdecydowanie odmienny charakter w porównaniu z wcześniej prezentowanymi terenami w 1986 r. utworzono Zespół Parków Krajobrazowych Ponidzia. Zajmuje on wraz z otulinami powierzchnię 85 598 ha. W jego sład wchodzą trzy parki krajobrazowe:


Trzy powyżej wymienione parki obejmują obszar o powierzchni 39.875 ha., co stanowi ok. 3,4 % pow województwa. Zespół parków pokrywa się niemal idealnie z obszarem Niecki Nidziańskiej. Rzeźba terenu jest tu silnie urozmaicona. W centrum Ponidzia występują unikatowe w skali kraju krajobrazy, związane z powierzchniowym występowaniem gipsów, w których w procesie rozwoju powstały liczne „wertepy", leje krasowe, wywierzyska, ślepe dolinki, parowy. Osobliwością są gigantyczne kryształy gipsu, osiągające rozmiary 3,5 m. Są widoczne zwłaszcza w odsłonięciach w Łagiewnikach, Skorocicach, Chotlu Czerwonym.

Na Ponidziu zachowało się stosunkowo mało lasów. Zajmują one tylko ok. 12 % powierzchni terenu. Duże znaczenie posiada leśny kompleks Bogucice, składający się głównie z mozaiki dąbrów i wielogatunkowych lasów liściastych. W dolinie Nidy, która jest osią i dominantą Parków, przeważają zbiorowiska łąkowe. Niezalesione zbocza wzgórz wapiennych i gipsowych porasta reliktowa roślinność kserotermiczna z unikatowymi w skali kraju osobliwościami florystycznymi. Do takich należą: sierpik różnolistny, groszek pannoński, jaskier iliryjski, rezeda mała oraz rośliny słonoroślowe w okolicach Buska jak rupia morska i zamętnica trzoneczkowata.

Na obszarze Zespołu Parków Krajobrazowych Ponidzia wytyczono kilka ścieżek dydaktycznych. Aby przybliżyć ideę ochrony okolicy ze względu na jej wartości przyrodnicze, kulturowe i historyczne powstały:

Prawa autorskie

Logo serwisuWszelkie prawa do zamieszczanych w serwisie zdjęć i tekstów należą do ich autorów. Wykorzystanie do celów druku i kopiowanie na inne strony internetowe zdjęć i tekstów zamieszczonych w serwisie możliwe jest jedynie po otrzymaniu pisemnej zgody autora.

Kontakt z serwisem

Chcesz skontaktować się z autorem tekstu, masz swoją ciekawą propozycję, która może wzbogacić serwis swietokrzyskie.org.pl lub zauważyłeś gdzieś błąd w tekście? Daj nam o tym znać. Na Wasze maile postaramy się odpowiedzieć jak to tylko będzie możliwe, jednak w terminie nie dłuższym niż 24 godziny.

kontakt@swietokrzyskie.org.pl

Jesteś w: Start Warto zobaczyć Parki i rezerwaty przyrody Zespół Parków Krajobrazowych Ponidzia