Developed by JoomVision.com

swietokrzyskie.org.pl - serwis dla turystów swietokrzyskie.org.pl - serwis dla turystów

swietokrzyskie.org.pl - serwis dla turystów swietokrzyskie.org.pl - serwis dla turystów

swietokrzyskie.org.pl - serwis dla turystów swietokrzyskie.org.pl - serwis dla turystów

swietokrzyskie.org.pl - serwis dla turystów swietokrzyskie.org.pl - serwis dla turystów

swietokrzyskie.org.pl - serwis dla turystów swietokrzyskie.org.pl - serwis dla turystów

swietokrzyskie.org.pl - serwis dla turystów swietokrzyskie.org.pl - serwis dla turystów

swietokrzyskie.org.pl - serwis dla turystów swietokrzyskie.org.pl - serwis dla turystów

swietokrzyskie.org.pl - serwis dla turystów swietokrzyskie.org.pl - serwis dla turystów

swietokrzyskie.org.pl - serwis dla turystów swietokrzyskie.org.pl - serwis dla turystów

swietokrzyskie.org.pl - serwis dla turystów swietokrzyskie.org.pl - serwis dla turystów

swietokrzyskie.org.pl - serwis dla turystów swietokrzyskie.org.pl - serwis dla turystów

swietokrzyskie.org.pl - serwis dla turystów swietokrzyskie.org.pl - serwis dla turystów

swietokrzyskie.org.pl - serwis dla turystów swietokrzyskie.org.pl - serwis dla turystów

swietokrzyskie.org.pl - serwis dla turystów swietokrzyskie.org.pl - serwis dla turystów

swietokrzyskie.org.pl - serwis dla turystów swietokrzyskie.org.pl - serwis dla turystów

swietokrzyskie.org.pl - serwis dla turystów swietokrzyskie.org.pl - serwis dla turystów
Warto zobaczyć Muzea Pałacyk Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku

Pałacyk Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku

Pałacyk H. Sienkiewicza w OblegorkuOblęgorek to wieś w gm. Strawczyn, chyba wszystkim kojarząca się ze znajdującym się tutaj Muzeum Henryka Sienkiewicza - oddziałem Muzeum Narodowego w Kielcach. To tutaj w 1901 roku po raz pierwszy pojawił się Henryk Sienkiewicz. Tutaj tworzył i tutaj wypoczywał - w malowniczym zakątku Gór Świętokrzyskich.

W XVI wieku Oblęgorek, podobnie jak inne okoliczne wsie, był własnością Hieronima Odrowąża. W miarę upływu lat majątek podupadał i w roku 1619 stał się własnością magnackiej rodziny Tarłów, której siedziba rodowa mieściła się w pobliskim Piekoszowie. 10 lutego 1883 roku Leontyna Tarłowa sprzedała oblęgorskie włości bogatemu rejentowi z Kielc – Mieczysławowi Halikowi, od którego zakupił je w 1900 r. komitet obywatelski. Był to dar dla Henryka Sienkiewicza z okazji jubileuszu 25-lecia pracy literackiej. Za majątek o powierzchni 515 mórg (ok. 270 ha) zapłacono 51 249 rubli i 59 kopiejek. Pieniądze na zakup pochodziły ze składek obywateli – zebrano 70 000 rubli. Na majątek składało się 240 mórg lasu, 160 mórg pola ornego, 90 mórg łąki oraz park, sad itp. Za pozostałe pieniądze kupiono 60 sztuk bydła, 6 koni oraz maszyny i narzędzia rolnicze.

W latach 1900 – 1902 do dworku myśliwskiego wzniesionego przez Tarłów (tzw. Tarłówki) oraz parterowego pawilonu zbudowanego przez Halickiego (tzw. Halikówki) dobudowano pałacyk z okrągłą wieżą. Front zwieńczony jest charakterystyczną figurą kamiennego husarza, a nad wejściem umieszczono herb rodu Sienkiewiczów – Oszyk. Autorem projektu pałacyku był warszawski architekt Hugo Kuder. Pałacyk został wkomponowany w park w stylu angielskim, który zaprojektował twórca warszawskiego ogrodu botanicznego – Franciszek Szanior.

Zobacz galerię zdjęć Pałacyku Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku

Po raz pierwszy Henryk Sienkiewicz przyjechał do Oblęgorka w 1901 roku, a oficjalne przejęcie majątku przez pisarza nastąpiło w czerwcu 1902 roku. Sienkiewicz spędzał w Oblęgorku miesiące letnie w latach 1902 – 1914. Podczas nieobecności pisarza dworkiem opiekował się Adam Popławski ze wsi Promnik. Kiedy wybuchła I wojna światowa pisarz w trosce o bezpieczeństwo rodziny postanowił przenieść się do neutralnej Szwajcarii, gdzie zmarł 15 listopada 1916 roku. Opuszczając kraj w pośpiechu Sienkiewicz nie zdążył zabezpieczyć majątku w Oblęgorku – zrobiła to gospodyni pisarza, Maria Luta, która wywiozła cenne rzeczy do biskupa kieleckiego Augustyna Łosińskiego. Po śmierci pisarza w Oblęgorku na stałe zamieszkała jego druga żona Maria z Babskich oraz syn  Henryk Józef z żoną Zuzanną. Podczas II wojny światowej w pałacu schronienie znajdowali partyzanci z grupy Wilka. W 1945 roku w majątku kwaterowali żołnierze Armii Czerwonej. Dworek uległ zniszczeniu, ale na szczęście synowi pisarza dużą część zbiorów i pamiątek po ojcu udało się ocalić. Po wojnie istniała tu Państwowa Hurtownia i Wytwórnia Preparatów Ziołowych. Pokoje zamieniono na spichlerze, trzymano w nich również kury i świnie. Rodzinie Sienkiewiczów zwrócono pałacyk i 49 ha ziemi – reszta majątku uległa nacjonalizacji.

W 1948 roku dzieci Henryka Sienkiewicza: Jadwiga Korniłowicz i Henryk Józef Sienkiewicz, zwróciły się do ówczesnego Ministerstwa Kultury i Sztuki aby odnowić zdewastowany dworek w Oblęgorku i utworzyć w nim Muzeum Pamiątek po swym ojcu. Aktem notarialnym przekazali Skarbowi Państwa pałacyk wraz z 2 ha parku i rozpoczęły się prace remontowe, a 26 października 1958 roku muzeum oficjalnie rozpoczęło swoją działalność. Pierwszym kustoszem placówki została żona Henryka Józefa – Zuzanna Sienkiewicz.

Obecnie na parterze Muzeum odtworzony jest wygląd i wystrój pomieszczeń z czasów pisarza: gabinetu, salonu, jadalni, palarni i sypialni.

oblegorek_16_miniGabinet wyposażony jest w oryginalne meble należące do Henryka Sienkiewicza oraz wiele przedmiotów, które były darami dla pisarza. Obok solidnego dębowego biurka, przy którym powstawała powieść W pustyni i w puszczy stoi biureczko mahoniowe, należące do pierwszej żony Sienkiewicza, przy którym napisał wiele rozdziałów Trylogii. Na biurku zobaczyć można przyrząd do objaśniania knotów świec (Sienkiewicz nie lubił zapachu lamp naftowych), kałamarz, nóż i przyciski do papieru oraz skórzaną tekę do korespondencji z inicjałami H.S. Na półkach ustawiono książki, cząstkę dawnego księgozbioru, zawierającego m.in. przekłady utworów Sienkiewicza, niejednokrotnie z ręcznymi ilustracjami lub dedykacjami od tłumaczy. Są tu również dzieła autorów greckich i łacińskich oraz słowniki. Podziwiać możemy tutaj także fotoplastykon – dar od mieszkańców Witebska, miniaturkę pomnika Unii Lubelskiej od mieszkańców Lublina, statuetkę Mieszka I i Bolesława Chrobrego od mieszkańców Poznania, Kominkowy zegar ze statuetką Polonii – dar od mieszkańców Dzikich Pól (obecnie Ukraina), szwedzką kulę armatnią wydobytą z murów klasztoru na Jasnej Górze w Częstochowie – dar od zakonu Paulinów, czy kasetkę z herbem Litwy zawierająca fotografie miejsc opisanych w Potopie – dar od mieszkańców Litwy. Na ścianach zawieszone są obrazy, m.in. portrety dzieci pisarza. Jadwigę namalował Władysław Czachórski, a Henryka Józefa – Kazimierz Mordasewicz. Sienkiewicz był zapalonym myśliwym, dzięki czemu między obrazami podziwiać można trofea myśliwskie – łeb łosia, czy rogi antylop.

Pałacyk H. Sienkiewicza w Oblegorku - salonZ gabinetu przechodzimy do salonu, w którym skupiało się rodzinne i towarzyskie życie mieszkańców pałacyku. Na środku znajduje się reprezentacyjny komplet mebli obitych amarantową materią. Na stoliku w rogu pokoju stoi sepet (rodzaj skrzynki z szufladkami służący do przechowywania kosztowności bądź dokumentów) inkrustowany kością słoniową – pamiątka przywieziona przez Sienkiewicza z Hiszpanii. Znajdują się tu także kolejne jubileuszowe dary dla pisarza: zdobiona skrzynia – dar od pracowników cukrowni „Łubna” z Kazimierzy Wielkiej. Pisarz otrzymał ją wypełnioną głowami cukru. Wykonana w brązie kopia rzeźby Byk Farnezyjski będąca darem neapolitańskiej firmy Detken & Rocholl, która wydała włoską wersję Quo vadis. Poczet królów polskich na monetach to dar od jubilerów warszawskich, a warszawscy artyści ofiarowali rzeźbę Rydwan Sławy przedstawiającą Sienkiewicza w złotym wieńcu laurowym. Ściany salonu zdobią liczne obrazy: portret 44-letnie pisarza siedzącego w fotelu oraz portret pierwszej żony pisarza i matki jego dzieci - Marii Szetkiewicz. Autorem tych dwóch portretów jest Kazimierz Pochwalski, którego możemy zobaczyć na kolejnym obrazie, przedstawiającym malarza wraz z Henrykiem Sienkiewiczem na statku, w czasie podróży do Turcji. Znajduje się tu także autoportret Jadwigi Janczewskiej – siostry pierwszej żony pisarza, portret syna pisarza – Henryka Józefa – autorstwa Jacka Malczewskiego. Kolejne obrazy to ilustracje do twórczości Sienkiewicza. Jest tu namalowana w 1900 roku przez Stanisława Batowskiego Zabawa w Chreptiowie, czy Scena z Zagłobą autorstwa Jana Czesława Moniuszki (syna Stanisława Moniuszki), gimnazjalnego kolegi pisarza.

W jadalni umieszczono dębowy stół z krzesłami oraz jesionowy kredens pochodzące z posagu pierwszej żony. Wnętrze uzupełniają orzechowy bufecik i jasna trójdzielna szafa. Tu również podziwiać można liczne dary dla pisarza od Narodu, np.: granitowy stolik z Gniewania na Podolu, na którym ustawiony jest samowar, czy zegar stylizowany na zakopiańską kapliczkę - dar od zegarmistrza Ferdynanda Woronieckiego. Zegar zaprojektował Stanisław Witkiewicz; na grawerowanej tarczy zamiast cyfr znajduje się pierwsza litera imienia i nazwisko pisarza. Na ścianach obejrzeć można bohaterów Trylogii namalowanych przez Piotra Stachiewicza, portret pisarza „namalowany” z jego złotych myśli, które misternie wypisał gotykiem łódzki kaligraf Ferman. Kolejnym ciekawym obrazem jest Dar Wołodyjowskiego – jest to alegoria nawiązująca do otrzymania przez Sienkiewicza daru pieniężnego w wysokości 15 tys. rubli  w złocie. Pieniądze zostały tajemniczo podpisane Michał Wołodyjowski. Pisarz nie chciał wykorzystać pieniędzy na własne potrzeby, a nie mógł ich zwrócić nie znając prawdziwego ofiarodawcy i ufundował z tej sumy stypendium dla artystów zagrożonych gruźlicą, na którą zmarła jego ukochana żona – Maria  Szetkiewicz. Z pomocy tej skorzystała m.in. Maria Konopnicka, czy Stanisław Wyspiański. Wystawę w jadalni uzupełnia cykl ilustracji do Bajek z tysiąca i jednej nocy, podarowany pisarzowi przez malarza Józefa Deskura z Sancygniowa oraz liczne fotografie pisarza i jego rodziny.

Wyposażenie palarni nie zachowało się. Wystawę stanowi komplet mebli w stylu biedermeier, stolik do gry w karty, tkanina buczacka z manufaktury Potockich, przetykana złotą nicią oraz tkanina kultowa ze złotymi i srebrnymi wersetami Koranu oraz motywami roślinnymi – pamiątka przywieziona przez Sienkiewicza z podróży do Turcji w 1886 roku. Ściany palarni ozdobione są też dwoma obrazkami autorstwa córki pisarza: Chata nad stawem w Oblęgorku i Dojście do Ursusa w Oblęgorku oraz kolejnym portretem Sienkiewicza namalowanym przez Pochwalskiego.

Pałacyk H. Sienkiewicza w OblegorkuW sypialni zobaczyć możemy oryginale łóżko oraz szafkę nocną oraz kolejny sepet – wykonany przez syna pisarza. Nad łóżkiem wisi tkanina afrykańska oraz obraz MB Częstochowskiej – dar zakonu Paulinów dla Muzeum. Podobno taki sam zakonnicy ofiarowali Sienkiewiczowi. Na ścianach znajdują się obrazy: Dirce chrześcijańska Henryka Siemiradzkiego - XIX-wieczna reprodukcja, Kamieniec Podolski pędzla Marii Klass-Kazanowskiej oraz fotografie prezentujące majątek Warmątowice k/Legnicy. Zdjęcia te nawiązują do mało znanej sprawy testamentu Alfreda von Olszewskiego, który dzięki książkom Sienkiewicza odkrył swe polskie korzenie i poczuł się Polakiem. Do podobnego myślenia postanowił skłonić również swoje dzieci. W wypadku, gdyby nie spełniły jego wymagań, wśród których była nauka języka polskiego, ogromny majątek miał przejść na Sienkiewicza. Obdarowany zrzekł się notarialnie spadku, ale zabezpieczył pewną sumę na wypadek, gdyby wola zmarłego nie została spełniona. Po zakończeniu I wojny światowej pieniądze te przeznaczono na Uniwersytet Ludowy w Odolanowie.

Na piętrze pałacyku w czasach kiedy mieszkał tu Henryk Sienkiewicz znajdowały się pokoje dziecięce oraz gościnne. Aktualnie prezentowana jest tam wystawa biograficzno-literacka oraz wystawy czasowe. Informacje o aktualnych wystawach, godzinach otwarciach i nowościach są dostępne na stronie internetowej muzeum: http://sienkiewicz.mnki.pl/pl/

 

Opracowano na podstawie:

  • L. Putowska, A. Kowalska-Lasek, Pałacyk w Oblęgorku ...dla odmiany, Muzeum Narodowe w Kielcach, Kielce 2010 r.
  • B. Krakowiak, M. Skrzypczyński, B. Włodarczyk, Góry Świętokrzyskie oraz Sandomierz, Pascal 2001 r.
  • http://sienkiewicz.mnki.pl/pl/
  • Wikipedia

 

Google Map

Prawa autorskie

Logo serwisuWszelkie prawa do zamieszczanych w serwisie zdjęć i tekstów należą do ich autorów. Wykorzystanie do celów druku i kopiowanie na inne strony internetowe zdjęć i tekstów zamieszczonych w serwisie możliwe jest jedynie po otrzymaniu pisemnej zgody autora.

Kontakt z serwisem

Chcesz skontaktować się z autorem tekstu, masz swoją ciekawą propozycję, która może wzbogacić serwis swietokrzyskie.org.pl lub zauważyłeś gdzieś błąd w tekście? Daj nam o tym znać. Na Wasze maile postaramy się odpowiedzieć jak to tylko będzie możliwe, jednak w terminie nie dłuższym niż 24 godziny.

kontakt@swietokrzyskie.org.pl

Jesteś w: Start Warto zobaczyć Muzea Pałacyk Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku