Developed by JoomVision.com

swietokrzyskie.org.pl - serwis dla turystów swietokrzyskie.org.pl - serwis dla turystów

swietokrzyskie.org.pl - serwis dla turystów swietokrzyskie.org.pl - serwis dla turystów

swietokrzyskie.org.pl - serwis dla turystów swietokrzyskie.org.pl - serwis dla turystów

swietokrzyskie.org.pl - serwis dla turystów swietokrzyskie.org.pl - serwis dla turystów

swietokrzyskie.org.pl - serwis dla turystów swietokrzyskie.org.pl - serwis dla turystów

swietokrzyskie.org.pl - serwis dla turystów swietokrzyskie.org.pl - serwis dla turystów

swietokrzyskie.org.pl - serwis dla turystów swietokrzyskie.org.pl - serwis dla turystów

swietokrzyskie.org.pl - serwis dla turystów swietokrzyskie.org.pl - serwis dla turystów

swietokrzyskie.org.pl - serwis dla turystów swietokrzyskie.org.pl - serwis dla turystów

swietokrzyskie.org.pl - serwis dla turystów swietokrzyskie.org.pl - serwis dla turystów

swietokrzyskie.org.pl - serwis dla turystów swietokrzyskie.org.pl - serwis dla turystów

swietokrzyskie.org.pl - serwis dla turystów swietokrzyskie.org.pl - serwis dla turystów

swietokrzyskie.org.pl - serwis dla turystów swietokrzyskie.org.pl - serwis dla turystów

swietokrzyskie.org.pl - serwis dla turystów swietokrzyskie.org.pl - serwis dla turystów

swietokrzyskie.org.pl - serwis dla turystów swietokrzyskie.org.pl - serwis dla turystów

swietokrzyskie.org.pl - serwis dla turystów swietokrzyskie.org.pl - serwis dla turystów

Stopnica

StopnicaPierwsza zachowana wzmianka o Stopnicy pojawia się w „Rocznikach” Jana Długosza pod datą 1103 r. W XI i XII wieku prawdopodobnie istniał tutaj warowny gród. W 1275 r. książę Bolesław Wstydliwy wydał w Stopnicy przywilej dla klasztoru w Wąchocku. Stopnica była miastem, do której sentyment czuł król Kazimierz Wielki. W 1362 r. nadał on Stopnicy prawa miejskie, średzkie. Na rozkaz króla w mieście wybudowano murowany, gotycki kościół, w miejsce dawnego drewnianego, szpital oraz obronny zamek. Kościół powstaje z funduszy osobistych króla jako pokuta za zamordowanie ks. Marcina Baryczki.
Stopnica była grodem „przetargowym” Władysława Jagiełły. Ten to właśnie król, chcąc sobie zjednać brata Świdrygiełłę, daje mu Stopnicę jako dar (daruje mu także inne zamki w Polsce). Daru tego jednak Świdrygiełło nie przyjął. W 1438r. Jagiełło uwalnia Stopnicę od wszelkich powód z wyjątkiem „szczególnych potrzeb Rzeczpospolitej”. Ten przywilej potwierdzali: Jan Olbracht, Aleksander I, Henryk Walezy, Stefan Batory, Jan Kazimierz, August III Sas. W ten sposób Stopnica mogła się podźwignąć w okresach upadków.
W 1470 r. urodził się tu Jan ze Stobnicy, profesor Akademii Krakowskiej, autor dzieła „Wstęp do KosmografiiPtolemeusza”. W okresie XV-XVIII wieku miasto było starostwem niegrodowym. W XVI wieku, Stopnica przejściowo była ośrodkiem kalwinizmu. W 1639 r. Krzysztof z Tęczyna Ossoliński założył w Stopnicy klasztor i kościół reformatów. W latach 1655-1657 miasto zostało zniszczone przez Szwedów i wojska Rakoczego. W 1662 r. w mieście miała miejsce zaraza, która dopełniła dzieła zniszczenia. Stopnica z trudem podniosła się z upadku. Jej rozwój na pewien czas zahamowany został przez wielki pożar z 1795 r. Po rozbiorach Polski znalazła się w zaborze austriackim. Od 1809 r. w Księstwie Warszawskim, w którym stała się siedzibą powiatu.
W 1863 r. ludność powiatu stopnickiego czynnie zaangażowała się w powstanie styczniowe. Sformowany pułk pod dowództwem Karola Kality Rębajły uczestniczył m.in. w bitwach pod Mierzwinem, Lubienią oraz w bitwie opatowskiej. Po upadku powstania, w ramach rosyjskich represji, Stopnica utraciła prawa miejskie. Miejscowość została zniszczona w podczas II wojny światowej. Po wojnie została odbudowana.
W 2014 roku Stopnica odzyskała prawa miejskie.

Prawa autorskie

Logo serwisuWszelkie prawa do zamieszczanych w serwisie zdjęć i tekstów należą do ich autorów. Wykorzystanie do celów druku i kopiowanie na inne strony internetowe zdjęć i tekstów zamieszczonych w serwisie możliwe jest jedynie po otrzymaniu pisemnej zgody autora.

Kontakt z serwisem

Chcesz skontaktować się z autorem tekstu, masz swoją ciekawą propozycję, która może wzbogacić serwis swietokrzyskie.org.pl lub zauważyłeś gdzieś błąd w tekście? Daj nam o tym znać. Na Wasze maile postaramy się odpowiedzieć jak to tylko będzie możliwe, jednak w terminie nie dłuższym niż 24 godziny.

kontakt@swietokrzyskie.org.pl