Developed by JoomVision.com

swietokrzyskie.org.pl - serwis dla turystów swietokrzyskie.org.pl - serwis dla turystów

swietokrzyskie.org.pl - serwis dla turystów swietokrzyskie.org.pl - serwis dla turystów

swietokrzyskie.org.pl - serwis dla turystów swietokrzyskie.org.pl - serwis dla turystów

swietokrzyskie.org.pl - serwis dla turystów swietokrzyskie.org.pl - serwis dla turystów

swietokrzyskie.org.pl - serwis dla turystów swietokrzyskie.org.pl - serwis dla turystów

swietokrzyskie.org.pl - serwis dla turystów swietokrzyskie.org.pl - serwis dla turystów

swietokrzyskie.org.pl - serwis dla turystów swietokrzyskie.org.pl - serwis dla turystów

swietokrzyskie.org.pl - serwis dla turystów swietokrzyskie.org.pl - serwis dla turystów

swietokrzyskie.org.pl - serwis dla turystów swietokrzyskie.org.pl - serwis dla turystów

swietokrzyskie.org.pl - serwis dla turystów swietokrzyskie.org.pl - serwis dla turystów

swietokrzyskie.org.pl - serwis dla turystów swietokrzyskie.org.pl - serwis dla turystów

swietokrzyskie.org.pl - serwis dla turystów swietokrzyskie.org.pl - serwis dla turystów

swietokrzyskie.org.pl - serwis dla turystów swietokrzyskie.org.pl - serwis dla turystów

swietokrzyskie.org.pl - serwis dla turystów swietokrzyskie.org.pl - serwis dla turystów

swietokrzyskie.org.pl - serwis dla turystów swietokrzyskie.org.pl - serwis dla turystów

swietokrzyskie.org.pl - serwis dla turystów swietokrzyskie.org.pl - serwis dla turystów

Chroberz

ChroberzChroberz to pięknie położona miejscowość wśród urodzajnych pól, które są największym bogactwem jego mieszkańców. To tu – jak chce legenda – miał wypoczywać wracający z wyprawy kijowskiej król Bolesław Chrobry. Od jego to nazwiska wziąć się miała nazwa osady. Według jednego z podań w okolicznych lasach król urządzał polowania. Jedno z nich zakończyło się fatalnie – król złamał nogę i musiał zostać tu na dłużej. Jak twierdzą kronikarze Bolesław „zbudował tutaj kościół na podziękowanie Bogu za otrzymane zwycięstwa”. Według innych nazwa pochodzi od staropolskiego wyrazu „chrobry” co oznaczało dzielny.
Pierwsza wzmianka o miejscowości pochodzi z 1153 roku i jest zapisana w Kodeksie Dyplomatycznym Polski (Codex diplomaticus Poloniae) pod nazwą Chrober. W XIII wieku była to ważna osada w dzielnicy krakowskiej. Przebywali tu Leszek Biały i Bolesław Wstydliwy książęta krakowscy. Niestety nie zawsze w historii było tu sielankowo - w 1241 roku przeszedł tędy niszczycielski najazd tatarski.
W roku 1290 istniał już w tym miejscu zamek obronny, ponieważ w zapisach z 1290 roku otrzymać miał go Jędrzej (Andrzej) młody królewicz węgierski, uciekinier ze swojego kraju. W 1370 roku śmiertelnie chory Kazimierz Wielki wracając z łowów do Krakowa odpoczywał właśnie w Chrobrzy. W roku 1438 dobra Chroberz przeszły na własność rodu Tęczyńskich, a następnie rodu Tarnowskich (w formie wiana). Tarnowscy w połowie XVI wieku zburzyli zamek, a na jego miejscu Stanisław Tarnowski wybudował pałac oraz kościół (odrestaurowany kosztem parafian w 1830 roku). W 1582 roku całą wieś wykupił biskup krakowski Myszkowski. Chroberz był jego prywatną własnością i przeszedł na własność rodu. Myszkowscy powiększyli i upiększyli pałac, który według kronik stał się „pulcherrima arx” czyli przepiękny. W XVII wieku dobra Chroberz zostały włączone do ordynacji pińczowskiej. Właśnie w Chrobrzy istniała siedziba administracji tej ordynacji. W 1727 roku wygasła rodzina Myszkowskich po mieczu i ordynacja pińczowska przeszła na własność rodu Wielopolskich. Ród ten władał dobrami chrobeskimi do początku XX wieku. Wśród ważnych dat, ale niestety tragicznych dodać należy lata 1943-1944, kiedy to znajdował się tu hitlerowski posterunek policji. Stacjonujący w Chrobrzu niemieccy policjanci zamordowali w tym czasie przeszło 100 osób.
Do dziś w Chrobrzy zachował się późnoklasycystyczny XIX-wieczny pałac Wielopolskich projektu Henryka Marconiego, a wzniesiony w latach 1857-1860 przez margrabiego Aleksandra Wielopolskiego. Okazały budynek powstał głównie po to, by pomieścić obszerny księgozbiór ordynacji oraz kolekcję przejętą od Konstantego Świdzińskiego, przyjaciela margrabiego Wielopolskiego. Pałac otacza park z imponującymi okazami drzew. W okresie powstania styczniowego w pałacu Wielopolskich stacjonowały oddziały Mariana Langiewicza. 17 marca 1863 r. powstańcy stoczyli tu bitwę z Rosjanami. Obecnie w pałacu Wielopolskich mieści się Ośrodek Dziedzictwa Kulturowego i Tradycji Rolnej Ponidzia.
Zachował się też po dziś dzień zespół kościoła pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny i świętego Jana Kantego. Został on ufundowany przez Stanisława Tarnowskiego, wojewodę sandomierskiego, w 1550 roku. W tym gotycko-renesansowym kościele znajdują się dwa nagrobki autorstwa wybitnego rzeźbiarza Jana Michałowicza z Urzędowa. Obok kościoła znajduje się drewniana dzwonnica z XIX wieku.

Na podstawie:
Strona internetowa Gminy Złota - www.gminazlota.tbu.pl
Strona internetowa Ośrodka Dziedzictwa Kulturowego i Tradycji Rolnej Ponidzia - www.palac.chroberz.info
Strona tygodnika "Niedziela" - www.niedziela.pl
Wikipedia - wolna encyklopedia - www.wikipedia.org

Google Map

Prawa autorskie

Logo serwisuWszelkie prawa do zamieszczanych w serwisie zdjęć i tekstów należą do ich autorów. Wykorzystanie do celów druku i kopiowanie na inne strony internetowe zdjęć i tekstów zamieszczonych w serwisie możliwe jest jedynie po otrzymaniu pisemnej zgody autora.

Kontakt z serwisem

Chcesz skontaktować się z autorem tekstu, masz swoją ciekawą propozycję, która może wzbogacić serwis swietokrzyskie.org.pl lub zauważyłeś gdzieś błąd w tekście? Daj nam o tym znać. Na Wasze maile postaramy się odpowiedzieć jak to tylko będzie możliwe, jednak w terminie nie dłuższym niż 24 godziny.

kontakt@swietokrzyskie.org.pl