Developed by JoomVision.com

swietokrzyskie.org.pl - serwis dla turystów swietokrzyskie.org.pl - serwis dla turystów

swietokrzyskie.org.pl - serwis dla turystów swietokrzyskie.org.pl - serwis dla turystów

swietokrzyskie.org.pl - serwis dla turystów swietokrzyskie.org.pl - serwis dla turystów

swietokrzyskie.org.pl - serwis dla turystów swietokrzyskie.org.pl - serwis dla turystów

swietokrzyskie.org.pl - serwis dla turystów swietokrzyskie.org.pl - serwis dla turystów

swietokrzyskie.org.pl - serwis dla turystów swietokrzyskie.org.pl - serwis dla turystów

swietokrzyskie.org.pl - serwis dla turystów swietokrzyskie.org.pl - serwis dla turystów

swietokrzyskie.org.pl - serwis dla turystów swietokrzyskie.org.pl - serwis dla turystów

swietokrzyskie.org.pl - serwis dla turystów swietokrzyskie.org.pl - serwis dla turystów

swietokrzyskie.org.pl - serwis dla turystów swietokrzyskie.org.pl - serwis dla turystów

swietokrzyskie.org.pl - serwis dla turystów swietokrzyskie.org.pl - serwis dla turystów

swietokrzyskie.org.pl - serwis dla turystów swietokrzyskie.org.pl - serwis dla turystów

swietokrzyskie.org.pl - serwis dla turystów swietokrzyskie.org.pl - serwis dla turystów

swietokrzyskie.org.pl - serwis dla turystów swietokrzyskie.org.pl - serwis dla turystów

swietokrzyskie.org.pl - serwis dla turystów swietokrzyskie.org.pl - serwis dla turystów

swietokrzyskie.org.pl - serwis dla turystów swietokrzyskie.org.pl - serwis dla turystów

Dobrzeszów

tab_dobrzeszowDobrzeszów to dawna wieś królewska. Po czasowej przynależności do dóbr snochowickich w połowie XIX wieku znów uznawany za samodzielne sioło. Historyczne wzmianki opisują wieś jako Dobrzeschycze lub Dobrzeschów, zaś nazwa ta pochodzi od imienia Dobrzesz (Dobromysł, Dobromir), który był jej właścicielem - o czym jednak nie ma zachowanych zapisów. Ślady osadnictwa sięgają czasów wczesnego średniowiecza. Góra Dobrzeszowska stanowiła swego czasu ośrodek kultowy. W części szczytowej góry znajdują się najlepiej zachowane w kraju pozostałości unikalnego sanktuarium pogańskiego. Niektóre źródła historyczne wiążą istnienie obiektu kultowego w Dobrzeszowie z ekspansją Celtów, którzy w VII w. p.n.e. wyznaczyli swój szlak handlowy tak, że przebiegał przez Górę Dobrzeszowską.

Podania ludowe związane z założeniem tej osady mówią, że w tym miejscu panowały dogodne dla osadnictwa warunki, gęsty las, przepływająca tędy rzeka Łośna (Łososina). Pierwsi osadnicy karczowali lasy, uprawiali ziemię, handlowali. Jest również legenda mówiąca o istnieniu szlaku handlowego wiodącego przez Górę Dobrzeszowską. Ten odcinek szlaku był dla kupców wyjątkowo dobry i spokojny. W wierzeniach ludowych wiązano zawsze nazwę wsi z przymiotnikiem "dobre". Wieś rozwijała się pomyślnie, mieszkańcy byli życzliwi i gospodarni. We wsi była też kuźnia, wiatrak i karczma.

O tym, że Góra Dobrzeszowska jest miejscem wyjątkowym i ważnym, świadczy fakt, że 1982 r. utworzono tu rezerwat o powierzchni 24,57 ha. W rezerwacie występuje roślinność typowa dla Puszczy Świętokrzyskiej. Rosną tu jodły, sosny, brzozy, graby, dęby, klony, jawory, świerki, osiki oraz modrzewie. Obecnie Dobrzeszów jest wsią typowo rolniczą. Znajduje się tu wiele pól uprawnych, łąk i pastwisk. W  miejscowości znajdują się kościół parafialny, szkoła podstawowa. Ważnym zabytkiem we wsi jest figura św. Jana.

 

Opracowano na podstawie:

  • Materiały promocyjne gminy Łopuszno

 

Google Map

Prawa autorskie

Logo serwisuWszelkie prawa do zamieszczanych w serwisie zdjęć i tekstów należą do ich autorów. Wykorzystanie do celów druku i kopiowanie na inne strony internetowe zdjęć i tekstów zamieszczonych w serwisie możliwe jest jedynie po otrzymaniu pisemnej zgody autora.

Kontakt z serwisem

Chcesz skontaktować się z autorem tekstu, masz swoją ciekawą propozycję, która może wzbogacić serwis swietokrzyskie.org.pl lub zauważyłeś gdzieś błąd w tekście? Daj nam o tym znać. Na Wasze maile postaramy się odpowiedzieć jak to tylko będzie możliwe, jednak w terminie nie dłuższym niż 24 godziny.

kontakt@swietokrzyskie.org.pl