Developed by JoomVision.com

swietokrzyskie.org.pl - serwis dla turystów swietokrzyskie.org.pl - serwis dla turystów

swietokrzyskie.org.pl - serwis dla turystów swietokrzyskie.org.pl - serwis dla turystów

swietokrzyskie.org.pl - serwis dla turystów swietokrzyskie.org.pl - serwis dla turystów

swietokrzyskie.org.pl - serwis dla turystów swietokrzyskie.org.pl - serwis dla turystów

swietokrzyskie.org.pl - serwis dla turystów swietokrzyskie.org.pl - serwis dla turystów

swietokrzyskie.org.pl - serwis dla turystów swietokrzyskie.org.pl - serwis dla turystów

swietokrzyskie.org.pl - serwis dla turystów swietokrzyskie.org.pl - serwis dla turystów

swietokrzyskie.org.pl - serwis dla turystów swietokrzyskie.org.pl - serwis dla turystów

swietokrzyskie.org.pl - serwis dla turystów swietokrzyskie.org.pl - serwis dla turystów

swietokrzyskie.org.pl - serwis dla turystów swietokrzyskie.org.pl - serwis dla turystów

swietokrzyskie.org.pl - serwis dla turystów swietokrzyskie.org.pl - serwis dla turystów

swietokrzyskie.org.pl - serwis dla turystów swietokrzyskie.org.pl - serwis dla turystów

swietokrzyskie.org.pl - serwis dla turystów swietokrzyskie.org.pl - serwis dla turystów

swietokrzyskie.org.pl - serwis dla turystów swietokrzyskie.org.pl - serwis dla turystów

swietokrzyskie.org.pl - serwis dla turystów swietokrzyskie.org.pl - serwis dla turystów

swietokrzyskie.org.pl - serwis dla turystów swietokrzyskie.org.pl - serwis dla turystów

Małogoszcz

tab_malogoszczMałogoszcz - jeden z najstarszych grodów na terenie Małopolski. Jego początki nie są dokładnie znane. Od 1136 r. pełnił funkcję kasztelanii, administrujacej książęcymi włościami. W 1260 r. zniszczony został przez Tatarów. Od 1342 r. występował w dokumentach jako miasto. Stracił na znaczeniu po przeniesieniu kasztelanii do Chęcin w 1363 r. Szybki rozwój miasta następował od początku XVI w. do połowy XVII w. Rozwój miasta przerwały wojny szwedzkie z połowy XVII w. Od 1455 r., do czasów założenia w Kielcach  przez bpa. F. Szaniawskiego seminarium duchownego w 1726 r., istniala tu szkoła kształcąca księży. 7 i 8 czerwca 1794 r. odpoczywal tutaj Tadeusz Kościuszko po przegranej bitwie pod Szczekocinami. Na miejscowym cmentarzu znajdują się mogiły gen. Grochowskiego i gen. Wodzickiego. Natomiast 24 lutego 1863 r. oddziały powstańcze pod dowództwem M. Langiewicza i A. Jeziorańskiego zostały rozgromione przez wojska rosyjskie, dowodzone przez Czengierego, Dobrowolskiego i Gołubowa, a miasto spalone. Do bitwy tej nawiązuje Stefan Żeromski w powieści „Wierna Rzeka”. W 1869 r., za udział mieszczan w powstaniu, Małogoszcz utracił prawa miejskie. W 1905 r. nawiedził go wielki pożar. Uległ spaleniu również podczas II wojny światowej. Obecny układ rynku w miarę dokładnie odpowiada lokalizacji z 1408 r. na prawie magdeburskim. Prawa miejskie otrzymał znacznie wcześniej, gdyż już w 1342 r. występował w dokumentach jako miasto, lecz pierwotny akt lokacyjny nie zachował się.

Najciekawsze zabytki Małogoszcza to:

  • Kościół parafialny - ufundowany został przez ks. Jakuba Chrostkowicza w latach 1591-95 w miejscu drewnianego z 1342 r. Utrzymany jest w stylu gotyckim, bogato zdobiony. Szczególnie ciekawa jest chrzcielnica z 1610 r. i siedemnastowieczne epitafia.
  • Kościół cmentarny, położony jest na wzgórzu Babinek, pochodzi z 1595 r. W jego pobliżu znajdują się groby powstańców z 1863 r. Wówczas poległo 300 powstańców - leżą w dwóch mogiłach, zaś w trzeciej pochowany jest kpt. Stanisław  Jaszowski.
  • Plebania - murowana, pochodzi z przełomu XVI i XVII w. Kwaterował w niej gen. Marian Langiewicz.
  • Na rynku, w miejscu dawnego ratusza, stoi pomnik Tadeusza Kościuszki, wzniesiony przez małogoszczan w 1817 r.

 

Google Map

Prawa autorskie

Logo serwisuWszelkie prawa do zamieszczanych w serwisie zdjęć i tekstów należą do ich autorów. Wykorzystanie do celów druku i kopiowanie na inne strony internetowe zdjęć i tekstów zamieszczonych w serwisie możliwe jest jedynie po otrzymaniu pisemnej zgody autora.

Kontakt z serwisem

Chcesz skontaktować się z autorem tekstu, masz swoją ciekawą propozycję, która może wzbogacić serwis swietokrzyskie.org.pl lub zauważyłeś gdzieś błąd w tekście? Daj nam o tym znać. Na Wasze maile postaramy się odpowiedzieć jak to tylko będzie możliwe, jednak w terminie nie dłuższym niż 24 godziny.

kontakt@swietokrzyskie.org.pl