Developed by JoomVision.com

swietokrzyskie.org.pl - serwis dla turystów swietokrzyskie.org.pl - serwis dla turystów

swietokrzyskie.org.pl - serwis dla turystów swietokrzyskie.org.pl - serwis dla turystów

swietokrzyskie.org.pl - serwis dla turystów swietokrzyskie.org.pl - serwis dla turystów

swietokrzyskie.org.pl - serwis dla turystów swietokrzyskie.org.pl - serwis dla turystów

swietokrzyskie.org.pl - serwis dla turystów swietokrzyskie.org.pl - serwis dla turystów

swietokrzyskie.org.pl - serwis dla turystów swietokrzyskie.org.pl - serwis dla turystów

swietokrzyskie.org.pl - serwis dla turystów swietokrzyskie.org.pl - serwis dla turystów

swietokrzyskie.org.pl - serwis dla turystów swietokrzyskie.org.pl - serwis dla turystów

swietokrzyskie.org.pl - serwis dla turystów swietokrzyskie.org.pl - serwis dla turystów

swietokrzyskie.org.pl - serwis dla turystów swietokrzyskie.org.pl - serwis dla turystów

swietokrzyskie.org.pl - serwis dla turystów swietokrzyskie.org.pl - serwis dla turystów

swietokrzyskie.org.pl - serwis dla turystów swietokrzyskie.org.pl - serwis dla turystów

swietokrzyskie.org.pl - serwis dla turystów swietokrzyskie.org.pl - serwis dla turystów

swietokrzyskie.org.pl - serwis dla turystów swietokrzyskie.org.pl - serwis dla turystów

swietokrzyskie.org.pl - serwis dla turystów swietokrzyskie.org.pl - serwis dla turystów

swietokrzyskie.org.pl - serwis dla turystów swietokrzyskie.org.pl - serwis dla turystów
Warto zobaczyć Kościoły Kielce - kościół św. Wojciecha

Kielce - kościół św. Wojciecha

Kielce - kościół św. WojciechaPierwsze lata kościoła i parafii św. Wojciecha w Kielcach to czasy tak odległe, że są już legendą... Przeczytaj legendę o powstaniu Kielc >>

Już pomiędzy 1081 i 1101 r. wzniesiono pomiędzy dzisiejszą ul. Bodzentyńską a Aleją IX Wieków Kielc modrzewiowy kościół, ufundowany przez księcia Władysława Hermana i biskupa Lamberta II. Parafia św. Wojciecha – pierwsza na terenie dzisiejszych Kielc – uposażona była (jak podaje Jan Długosz) w dobra: Kielce, Szydłówek, okoliczne wioski i część Chęcin. Kolejne losy świątyni znów giną w mrokach historii. Wiadomo, że została doszczętnie zniszczona podczas jednego z licznych wówczas napadów na miasto, a kiedy wzniesiono kolegiatę na Wzgórzu Zamkowym przeniesiono tam siedzibę parafii. Na szczątkach pierwotnej budowli powstała kaplica cmentarna, najprawdopodobniej ufundowany przez biskupa Jana Konarskiego. Nową, murowaną świątynię ufundował z własnych funduszy, w 1763 r. ksiądz Józef Rogalli. W 1817 r. utworzono nowy cmentarz, a kaplica przy ul. Bodzentyńskiej zaczęła podupadać. Rozpoczęto remont, który z braku środków przerwano w 1829 r. W 1839 r. ks. kan. Józef Ćwikliński organizuje remont kościoła i renowację cmentarza, buduje domek dla kościelnego, szopę na karawany oraz zawiązuje „Bractwo Kupców”, które miało za zadanie opiekowanie się świątynią. Ze względu na zwiększającą się ilość mieszkańców Kielc rozpoczęto starania o utworzenie nowej parafii. W 1885 r. rozpoczęto rozbudowę kościoła wg projektu architekta gubernialnego Franciszka Ksawerego Kowalskiego.

...Dnia 28 czerwca 1885 r. za panowania Jego Świętobliwości Papieża Leona XIII, za rządów cesarza Wszechrosji i Polski Aleksandra III, Generał Gubernatora Warszawskiego Józefa Włodzimierza Hurko, Gubernatora kieleckiego Mikołaja, syna Teodora Iwaninki, poświęcony i położony został przez Jego Ekscellencję Ks. Biskupa diecezji kieleckiej, Ks. Tomasza Teofila Kulińskiego kamień węgielny pod budowę naw kościoła św. Wojciecha z kaplicą i wieżą. Zamiast pierwotnego modrzewiowego kościoła wzniesiony murowany w roku 1763 przez kanonika krakowskiego, prałata i kustosza kolegiaty kieleckiej Józefa Rogalle, z którego to kościoła nawa została przerobiona na prezbiterjum, poprzednie zaś szczupłe prezbiterjum rozebrano. Budowa powstała głównie staraniem kanonika kapituły kieleckiej i proboszcza Chęcińskiego ks. Józefa Ćwiklińskiego. Kościół ten wzniesiony podług projektu i pod kierunkiem budowniczego gubernjalnego kieleckiego Franciszka Ksawerego Kowalskiego przy współudziale Komitetu i z ofiar dobrowolnych parafjan kieleckich...

Kielce - kościół św. Wojciecha20 października 1889 r. kościół został konsekrowany przez biskupa Tomasza Kulińskiego. 13 grudnia tego samego roku biskup Kuliński erygował też parafię św. Wojciecha. Terytorium parafii obejmowało miejską dzielnicę w pobliżu kościoła oraz okoliczne wsie (Brzezinki, Cedzynę, Dąbrowę, Domaszowice, Masłów, Nowy Folwark, Kopcową Wolę i Szydłówek). Do parafii sprowadzono z Gniezna relikwie św. Wojciecha. Pierwszym proboszczem został wikariusz kieleckiej katedry ks. Adam Kuliński, który objął stanowisko 2 stycznia 1890 r.

Zobacz galerię zdjęć kościoła św. Wojciecha w Kielcach >>

XVIII-wieczny kościół był jednonawową świątynią z prostokątnym prezbiterium od wschodu i dobudowaną do niego zakrystią. Posiadał dwuspadowy dach z sygnaturką. Podczas przebudowy z końca XIX w. dwuprzęsłową nawę przekształcono na zwrócone ku zachodowi prezbiterium, na przedłużeniu którego wystawiono od wschodu trójnawowy, bazylikowy korpus z transeptem, wysoką wieżą na zakończeniu południowego ramienia transeptu oraz półokrągłą absydą w przedłużeniu północnego ramienia transeptu. Do dziś z zewnętrznego wyglądu kościoła zmienił się tylko hełm wieży, który wówczas – zgodnie z zarządzeniami carskimi – miał cebulasty kształt.

Kielce - kościół św. WojciechaWe wnętrzu kościoła znajduje się ołtarz główny z obrazem Jana Styki (współautora Panoramy Racławickiej) „Chrystus Pan rozmnażający cudownie chleb na puszczy”. W zwieńczeniu ołtarza znajduje się obraz Boga Ojca p. Okulińskiego malarza z Warszawy. Ołtarze boczne (św Józefa po lewej i Serca Jezusowego po prawej stronie) ufundowali pod koniec XIX w. Rozalia i Franciszek Czechowscy. W prawej nawie umieszczono kaplicę św. Wojciecha oraz kaplicę z kopią obrazu MB Częstochowskiej. Ściany kościoła zdobią stacje Męki Pańskiej wykonane z masy mozaikowej. Podziwiać tu można również liczne obrazy, autorstwo kilku z nich (św. Rozalii, św. Józefa, św. Franciszka i św. Jana Nepomucena) przypisuje się Janowi Styce.

Obok kościoła w 1997 r. postawiono pomnik św. Wojciecha. Od strony wschodniej – w ogrodzeniu – stoi tzw. „Latarnia zmarłych” z figurą Chrystusa Frasobliwego – pozostałość po dawnym cmentarzu. Na cokole latarni umieszczony jest częściowo zatarty napis: ANNO D (...) 1732 D 28, CIALA LUCKIE NA TEM MIEJSCU SPOCZYWAJACE UPRASZAJA POBOZNOSCI WASZY (...)POZDROWIENIA ANIELSKIE”. Z cmentarza pozostały jeszcze wielkie kamienne płyty z inskrypcjami, które wmurowano w ogrodzenie od strony północnej.

Kielce - kościół św. WojciechaNa przełomie roku 2006 i 2007, podczas remontu Placu Świętego Wojciecha, natrafiono na pochodzące z XVIII w. kamienne fundamenty łączone wapienną zaprawą, znajdujące się na głębokości ok. 40 cm poniżej poziomu gruntu. Prawdopodobnie są to pozostałości po przykościelnym szpitalu dla ubogich, który spłonął w 1800 roku, podczas wielkiego pożaru Kielc. Podczas dalszych prac wykopaliskowych odkryto dwa, liczące ponad 300 lat, groby, a na głębokości ok. 80 cm natrafiono na grunt z okresu średniowiecza, ze sporą ilością fragmentów ceramiki, po których oszacowano wiek znaleziska na przełom XI i XII w.. Odkopano także resztki paleniska, polepy oraz słupów, które stanowią fragmenty średniowiecznej chałupy, wchodzącej w skład osady przedlokacyjnej, otaczającej kościół św. Wojciecha. Odkrycie to stanowi dowód na ponad dziewięćsetletnią historię Kielc i potwierdza tezy historyków, iż to miejsce jest kolebką miasta.

 

Opracowano na podstawie:

  • J. L. Adamczyk, Przewodnik po zabytkach architektury i budownictwa Kielc, Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, Kielce 1998 r.
  • W. Burzawa, K. Dobrowolska, A. Dziermaga, P. Tkaczyk, Diecezja Kielecka. MIejsca - historia - tajemnice, Wydawnictwo JEDNOŚĆ, Kielce 2011 r.
  • Parafia św. Wojciecha w Kielcach

 

Google Map

Prawa autorskie

Logo serwisuWszelkie prawa do zamieszczanych w serwisie zdjęć i tekstów należą do ich autorów. Wykorzystanie do celów druku i kopiowanie na inne strony internetowe zdjęć i tekstów zamieszczonych w serwisie możliwe jest jedynie po otrzymaniu pisemnej zgody autora.

Kontakt z serwisem

Chcesz skontaktować się z autorem tekstu, masz swoją ciekawą propozycję, która może wzbogacić serwis swietokrzyskie.org.pl lub zauważyłeś gdzieś błąd w tekście? Daj nam o tym znać. Na Wasze maile postaramy się odpowiedzieć jak to tylko będzie możliwe, jednak w terminie nie dłuższym niż 24 godziny.

kontakt@swietokrzyskie.org.pl

Jesteś w: Start Warto zobaczyć Kościoły Kielce - kościół św. Wojciecha