Categories PODRÓŻE I MIEJSCA

Skansen w Tokarni

Skansen w Tokarni

 

Park Etnograficzny w Tokarni jest jednym z największych skansenów w Polsce – zajmuje obszar około 65 hektarów.

Składa się z kilku sektorów, w których znajduje się kilkadziesiąt budynków.

Park stale się rozbudowuje, więc niemal co trochę przybywają jakieś nowe obiekty.

Skansen swoim zasięgiem obejmuje obszary wynikające z więzi kulturowych XVIII i XIX wieku. 
Budownictwo w regionie świętokrzyskim było w tamtych czasach bardzo zróżnicowane.
Głównym czynnikiem, determinującym takie, a nie inne budownictwo, były warunki geograficzne.
Stąd też pomysł podzielenia skansenu na określone sektory:
 • budownictwo małomiasteczkowe,
 • budownictwa wyżynne,
 • świętokrzyskie budownictwo,
 • budownictwo terenów lessowych,
 • dworsko-folwarczny,
 • nadwiślański.

Sektor małomiasteczkowy:

 • Spichlerz klasztorny z Chęcin (II połowa XVIII w.) – kasa, informacja turystyczna
 • Chałupa z Siekierna (1887 r.)
 • Spichlerz z Wyszmontowa (XVIII w.)
 • Dom drewniany ze Skorzowa (XIX w.)
 • Organistówka z Bielin (poł. XIX w.)
 • Dom z Wąchocka (1870 r.)
 • Chałupa z Szydłowa (1705 r.)
 • Dom z Wąchocka (1863 r.)
 • Dom z Ćmielowa (1800 r.)
 • Chałupa z Klonowa (WC)
 • Dom z Daleszyc (1892 r.)
 • Młocarnia dworska z Ogonowic (XIX w.)
 • Dzwonnica drewniana z Kazimierzy Wielkiej (1848 r.)
 • Barokowy kościół z Rogowa (1763 r.)
 • Plebania z Goźlic (1768 r.)
 • Stodoła z Suchedniowa (1863 r.)

Sektor wyżynny:

 • Krzyż przydrożny
 • Zagroda z Bukowskiej Woli
 • Kuźnia z Radoski (ok. 1900 r.)
 • Zagroda ze Ślężan (XVIII/XIX w.)
 • Stodoła z Brzuchani (1860 r.)
 • Chałupa z Rokitna (1805 r.)
 • Zagroda z Nasiechowic (XIX w.)
 • Zagroda ze Złotnik (1860 r.)
 • Warsztat garncarski z Rędocina
 • Zagroda okólna z Kaliny Małej (1852 r.)
 • Wiatrak „koźlak” z Dębna (1880 r.)
 • Zagroda okólna ze Szczepanowic (1855 r.)
 • Wiatrak „holender” z Grzymałkowa (1931 r.)
 • Wiatrak „paltrak” z Grzmucina (1921 r.)

Sektor dworsko-folwarczny:

 • Spichlerz z Rogowa (1684 r.)
 • Obora z Mostków (WC)
 • Stodoła dworska z Radkowic (1855 r.)
 • Spichlerz ze Staszowa (II poł. XIX w.)
 • Ośmiorak z Rudy Pilczyckiej (1914 r.) – noclegi
 • Spichlerz ze Złotej Pińczowskiej (1719 r.)
 • Dwór z Suchedniowa (początek XIX w.)
 • Maneż

Sektor świętokrzyski:

 • Wiatrak „koźlak” z Janika (1861 r.)
 • Chałupa z Umra (ok. 1863 r.)
 • Stodoła z Brzezin (ok. 1880 r.)
 • Zagroda z Sukowa (XVIII/XIX w.)
 • Zagroda z Sierżaw (XIX w.)
 • Chałupa z Woli Szczygiełkowej (1870 r.)
 • Chałupa z Bronkowic (koniec XVIII w.)
 • Kapliczka o konstrukcji wieńcowej z Dębna (1880 r.)
 • Chałupa ze Słupii Starej (1840 r.)
 • Zagroda z Bielin (XVIII/XIX w.), stodoła z Radkowic (II poł. XIX w.)
 • Zagroda z Okołu (XIX/XX w.)
 • Zagroda okólna z Radkowic (XIX/XX w.)
 • Kapliczka przydrożna z Bielin (XIX w.)

Sektor nadwiślański:

 • Młyn wodny z Piasku (1931 r.)
 • Młyn z Parszowa (1853 r.)
 • Chałupa z Niedziałek (1863 r.)
 • Chałupa z Ostrowców (II poł. XIX w.)
 • Stodoła z Ciuślic (1850 r.)

Sektor lessowy:

 • Wiatrak z Pacanowa (1913 r.)
 • Chałupa z Kobylnik
 • Zagroda z Gęsic (XIX w.)
 • Chałupa ze Świątnik (1758 r.)
 • Chałupa z Chrobrza (1868 r.)
 • Studnia kieratowa z Gór Pińczowskich (poł. XVIII w.)
 • Figura św. Jana Nepomucena

Skansen w Tokarni – https://www.mwk.com.pl/o-muzeum/park-etnograficzny-w-tokarni

Tokarnia 303, 26-060 Tokarnia

Zobacz również