Categories PODRÓŻE I MIEJSCA

Nowa Słupia – Muzeum Starożytnego Hutnictwa Świętokrzyskiego im. M. Radwana

Nowa Słupia – Muzeum Starożytnego Hutnictwa Świętokrzyskiego im. M. Radwana

 

Muzeum Starożytnego Hutnictwa Świętokrzyskiego imienia Mieczysława Radwana zlokalizowano w Nowej Słupi w miejscu odkrycia 42 tzw. dymarek.

Muzeum stanowi oddział Muzeum Techniki NOT w Warszawie.

Obiekt otwarto dla turystów w 1960 roku, natomiast w latach 1967–1968 nastąpiła jego rozbudowa.

Zwiedzający mogą zaznajomić się z techniką oraz organizacją produkcji wytopu żelaza w czasach starożytnych.

Mówimy o okresie, w którym wokół Nowej Słupi funkcjonował największy w barbarzyńskiej Europie ośrodek górniczy i metalurgiczny.

Na terenie należącym do muzeum od 1967 r. odbywa się ogromna cykliczna impreza – „Dymarki Świętokrzyskie„.

Największą atrakcją cieszą się wówczas eksperymentalne wytopy metodą sprzed 2 tysięcy lat.

Jednak tajniki pozyskiwania żelaza w dymarkach można poznawać nie tylko podczas tej imprezy.

Zrobimy to również podczas „zwykłego” zwiedzania muzeum.

Ponadto, możemy także obejrzeć fragmenty dawnych pieców hutniczych.

Obiekty są odsłonięte i usadowione w tym samym miejscu, gdzie funkcjonowały wieki temu.

Ekspozycja muzealna pozwala również podziwiać wyroby żelazne, wykonane z metalu pozyskanego właśnie z dymarek.

Ciekawostka!

Wiele z produkowanych w Nowej Słupi przedmiotów sprzedawano m.in. do Cesarstwa Rzymskiego.

Świadczą o tym znalezione przez archeologów rzymskie monety – denary.

Z drugiej strony, wytapiane tutaj żelazo mogło też służyć do produkcji broni dla barbarzyńskich plemion, walczących z Imperium Romanum.

Muzeum Starożytnego Hutnictwa Świętokrzyskiego im. prof. Mieczysława Radwana

ul. Świętokrzyska 59
26-006 Nowa Słupia

Zobacz również