Developed by JoomVision.com

swietokrzyskie.org.pl - serwis dla turystów swietokrzyskie.org.pl - serwis dla turystów

swietokrzyskie.org.pl - serwis dla turystów swietokrzyskie.org.pl - serwis dla turystów

swietokrzyskie.org.pl - serwis dla turystów swietokrzyskie.org.pl - serwis dla turystów

swietokrzyskie.org.pl - serwis dla turystów swietokrzyskie.org.pl - serwis dla turystów

swietokrzyskie.org.pl - serwis dla turystów swietokrzyskie.org.pl - serwis dla turystów

swietokrzyskie.org.pl - serwis dla turystów swietokrzyskie.org.pl - serwis dla turystów

swietokrzyskie.org.pl - serwis dla turystów swietokrzyskie.org.pl - serwis dla turystów

swietokrzyskie.org.pl - serwis dla turystów swietokrzyskie.org.pl - serwis dla turystów

swietokrzyskie.org.pl - serwis dla turystów swietokrzyskie.org.pl - serwis dla turystów

swietokrzyskie.org.pl - serwis dla turystów swietokrzyskie.org.pl - serwis dla turystów

swietokrzyskie.org.pl - serwis dla turystów swietokrzyskie.org.pl - serwis dla turystów

swietokrzyskie.org.pl - serwis dla turystów swietokrzyskie.org.pl - serwis dla turystów

swietokrzyskie.org.pl - serwis dla turystów swietokrzyskie.org.pl - serwis dla turystów

swietokrzyskie.org.pl - serwis dla turystów swietokrzyskie.org.pl - serwis dla turystów

swietokrzyskie.org.pl - serwis dla turystów swietokrzyskie.org.pl - serwis dla turystów

swietokrzyskie.org.pl - serwis dla turystów swietokrzyskie.org.pl - serwis dla turystów
Ludzie regionu Jan Samsonowicz

Jan Samsonowicz

jan_samsonowicz_sm01Jan Samsonowicz (ur. 14.09.1888 r. w Ostrowcu Świętokrzyskim - zm. 03.11.1959 r. w Warszawie) - wybitny geolog, który wiele lat swej pracy naukowej poświęcił badaniom regionu świętokrzyskiego, pochodził z Ostrowca Świętokrzyskiego. Do szkoły średniej uczęszczał w Kielcach, przerwał jednak naukę podczas strajku szkolnego w 1905 r. Edukację kontynuował w Petersburgu, tam też zdał maturę i ukończył studia geologiczne.
Jan Samsonowicz wcześnie zainteresował się geologią. Wraz ze swym kolegą Janem Czarnockim odbywał liczne wycieczki po Górach Świętokrzyskich. Efektem tej pasji była ich wspólna publikacja dotycząca zabytków archeologicznych Ziemi Kieleckiej. W czasie studiów uniwersyteckich obaj wydali też pracę poświęconą utworom dewońskim Miedzianki koło Chęcin.
Po powrocie z Petersburga w 1915 roku Jan Samsonowicz został asystentem w Zakładzie Geologii Uniwersytetu Warszawskiego, a po odzyskaniu niepodległości i utworzeniu Państwowego Instytutu Geologicznego był redaktorem wydawnictw tej instytucji. Nie zaniedbywał jednak pracy naukowej, a swe badania prowadził głównie w trzech regionach: w Górach Świętokrzyskich, na Niżu Polskim i na Wołyniu. Dużym osiągnięciem Jana Samsonowicza w tym okresie było odkrycie w 1922 r. złoża hematytu w Rudkach niedaleko Nowej Słupi, a rok później odkrycie, wraz ze Stefanem Krukowskim, neolitycznej kopalni krzemienia w Krzemionkach Opatowskich. Opublikował także pracę na temat odkrycia fosforytów w Rachowie nad Wisłą. Dzięki temu rozpoczęto, w 1924 r., eksploatację tamtejszego złoża, uznawanego za najbogatsze w kraju.
Duże znaczenie miała dla Jana Samsonowicza wydana w 1929 roku rozprawa „Cechsztyn, trias i lias na północnym zboczu Łysogór”, która stała się podstawą dla przeprowadzenia przewodu habilitacyjnego. Objął potem katedrę geologii regionalnej Polski na Uniwersytecie Warszawskim. W 1936 r. został profesorem Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie, gdzie objął kierownictwo Zakładu Paleontologii. Na lwowski okres działalności profesora przypada odkrycie nadbużańskiego zagłębia węglowego. W roku 1939 roku Jan Samsonowicz został kierownikiem Zakładu Geologii na Uniwersytecie Warszawskim, wybuch wojny uniemożliwił jednak rozwinięcie pracy naukowej. Okres okupacji spędził w stolicy, działał w konspiracji prowadząc tajne nauczanie.
Po wojnie rozpoczął organizację zajęć dydaktycznych na swym uniwersytecie, wydał wówczas, wraz z Marianem Książkiewiczem, „Zarys geologii Polski”. Był to pierwszy nowoczesny i zwięzły podręcznik geologii. W dalszym ciągu intensywnie pracował naukowo. W 1950 r. profesor opublikował swe prace o dewonie Wołynia i Podola oraz o kambrze Gór Świętokrzyskich. Był członkiem rzeczywistym Polskiej Akademii Nauk i przewodniczącym Komitetu Geologicznego PAN, a w latach 1956-1959 organizatorem i kierownikiem Zakładu Nauk Geologicznych PAN.
Profesor Jan Samsonowicz zmarł w Warszawie 3 listopada 1959 roku.Prawa autorskie

Logo serwisuWszelkie prawa do zamieszczanych w serwisie zdjęć i tekstów należą do ich autorów. Wykorzystanie do celów druku i kopiowanie na inne strony internetowe zdjęć i tekstów zamieszczonych w serwisie możliwe jest jedynie po otrzymaniu pisemnej zgody autora.

Kontakt z serwisem

Chcesz skontaktować się z autorem tekstu, masz swoją ciekawą propozycję, która może wzbogacić serwis swietokrzyskie.org.pl lub zauważyłeś gdzieś błąd w tekście? Daj nam o tym znać. Na Wasze maile postaramy się odpowiedzieć jak to tylko będzie możliwe, jednak w terminie nie dłuższym niż 24 godziny.

kontakt@swietokrzyskie.org.pl

Jesteś w: Start Ludzie regionu Jan Samsonowicz