Developed by JoomVision.com

swietokrzyskie.org.pl - serwis dla turystów swietokrzyskie.org.pl - serwis dla turystów

swietokrzyskie.org.pl - serwis dla turystów swietokrzyskie.org.pl - serwis dla turystów

swietokrzyskie.org.pl - serwis dla turystów swietokrzyskie.org.pl - serwis dla turystów

swietokrzyskie.org.pl - serwis dla turystów swietokrzyskie.org.pl - serwis dla turystów

swietokrzyskie.org.pl - serwis dla turystów swietokrzyskie.org.pl - serwis dla turystów

swietokrzyskie.org.pl - serwis dla turystów swietokrzyskie.org.pl - serwis dla turystów

swietokrzyskie.org.pl - serwis dla turystów swietokrzyskie.org.pl - serwis dla turystów

swietokrzyskie.org.pl - serwis dla turystów swietokrzyskie.org.pl - serwis dla turystów

swietokrzyskie.org.pl - serwis dla turystów swietokrzyskie.org.pl - serwis dla turystów

swietokrzyskie.org.pl - serwis dla turystów swietokrzyskie.org.pl - serwis dla turystów

swietokrzyskie.org.pl - serwis dla turystów swietokrzyskie.org.pl - serwis dla turystów

swietokrzyskie.org.pl - serwis dla turystów swietokrzyskie.org.pl - serwis dla turystów

swietokrzyskie.org.pl - serwis dla turystów swietokrzyskie.org.pl - serwis dla turystów

swietokrzyskie.org.pl - serwis dla turystów swietokrzyskie.org.pl - serwis dla turystów

swietokrzyskie.org.pl - serwis dla turystów swietokrzyskie.org.pl - serwis dla turystów

swietokrzyskie.org.pl - serwis dla turystów swietokrzyskie.org.pl - serwis dla turystów
Legendy i zwyczaje Ciekawostki Pozostałości wulkaniczne w świętokrzyskim

Pozostałości wulkaniczne w świętokrzyskim

Lawa wulkanicznaBentonit to nic innego jak skała powstała na skutek przeobrażenia tufów i tufitów, czyli skał osadowych pochodzenia wulkanicznego. Jest dosyć krucha, o barwie białej, szarej, żółtawej lub brunatnej. Jej charakterystyczną cechą jest duża zdolność absorpcji i wiązania, np. chłonięcia wody i pęcznienia. Dlaczego mowa o skale wulkanicznej? Ponieważ w naszym regionie znajdują się osady bentonitu. Odkryto je na obrzeżach Kielc podczas eksploatacji skał powstałych w kambrze i ordowiku. Wniosek nasuwa się sam – na naszym terenie były wtedy wulkany. Odnalezione miejsca objęto ochroną prawną, utworzono rezerwat Biesak – Białogon.

Ponadto bentonity trafiają się również w innych rejonach świętokrzyskiego i są to głównie bentonity  przemysłowe. Występują przeważnie w południowej części Gór Świętokrzyskich, mianowicie: w okolicach Sandomierza, Chomentowa, Opoki, Łazisk, Drugni Rządowej, Jawora, Górek, Krzyżanowic, Chmielnika-Ciecierzy, Młynowa, Śladkowa-Zagrzybowa, Dwikoz, Piotrowic. Ze złóż udokumentowanych największą wartość ma złoże w Jaworze. Obecnie bentonit eksploatowany jest  głównie w okolicach Chmielnika. Występują tu dwie warstwy bentonitu: dolna o miąższości 10-15 cm i górna 7-10 cm.
 
Bentonit przemysłowy znajduje zastosowanie w: odlewnictwie (do sporządzania mas formierskich i jako spoiwo do piasków formierskich), wiertnictwie (do sporządzania płuczek wiertniczych), przemyśle chemicznym (do produkcji wypełniaczy, sorbentów, plastyfikatorów, katalizatorów, odbarwiaczy itp.), przemyśle ceramicznym (do uplastyczniania mas ceramicznych), emalierstwie (do produkcji spiekowych płyt izolacyjnych), budownictwie (do sporządzania cieczy tiksotropowych-stabilizacja gruntów, ekrany wodoszczelne).
 
Poza tym bentonit wykorzystywany jest także – co może być zaskoczeniem - w hodowli zwierząt. Stosuje się go jako dodatek do pasz, ponieważ wpływa pozytywnie na procesy zachodzące w przewodzie pokarmowym. Część naukowców porównuje właściwości bentonitu do właściwości antybiotyku. Po przeprowadzonych badaniach stwierdzono, że po dodaniu do paszy bentonitu ustąpiła chorym zwierzętom biegunka. W dużej mierze bentonit stosuje się obecnie osłonowo. Może to być także dobry surowiec do neutralizacji amoniaku w pomieszczeniach hodowlanych.
 
Ciekawostka dla miłośników kotów – bentonit efektywnie pochłania mocz kota, nie dopuszcza do jego rozkładu, likwidując tym samy zapach – dlatego stosowany jest także do wyrobu podsypek higienicznych dla tych właśnie zwierząt.
 
To tyle o bentonicie, skale pochodzenia wulkanicznego, jak widać niezwykle ważnym surowcu, który wydobywany jest w naszym regionie. Należy więc się cieszyć, że w przeszłości na naszych terenach były wulkany, przynajmniej mamy swój surowiec i dobrze staramy się go wykorzystać w dzisiejszych czasach.
 
Opracowano na podstawie:
www.zebiec.pl

Prawa autorskie

Logo serwisuWszelkie prawa do zamieszczanych w serwisie zdjęć i tekstów należą do ich autorów. Wykorzystanie do celów druku i kopiowanie na inne strony internetowe zdjęć i tekstów zamieszczonych w serwisie możliwe jest jedynie po otrzymaniu pisemnej zgody autora.

Kontakt z serwisem

Chcesz skontaktować się z autorem tekstu, masz swoją ciekawą propozycję, która może wzbogacić serwis swietokrzyskie.org.pl lub zauważyłeś gdzieś błąd w tekście? Daj nam o tym znać. Na Wasze maile postaramy się odpowiedzieć jak to tylko będzie możliwe, jednak w terminie nie dłuższym niż 24 godziny.

kontakt@swietokrzyskie.org.pl

Jesteś w: Start Legendy i zwyczaje Ciekawostki Pozostałości wulkaniczne w świętokrzyskim